Aanmelden Regional Team

Laatste update: November 21st, 2023

Op deze pagina lees je meer over wat nodig is om je aan te melden als Regional Team.

Algemeen

Delete

Let op!

Per 1 januari 2023 is 'Regioteam' gaan heten 'Regional Team'.

In 2017/2018 heeft de KNWU een pilot gehad, waardoor het mogelijk is geworden om over clubs heen een stichting te plaatsen die we reglementair inrichten als Regional Team. Door deze constructie kunnen renners bij elkaar gebracht worden om gezamenlijke wedstrijden te rijden zonder dat ze van club moeten wisselen.Vanaf 2019 is het structureel opgenomen in onze reglementen‍ en tevens uitgebreid naar de categorie Junioren (M/V)..

Wat is een Regional Team?

Een Regional team is een clubcombinatie in stichtingsvorm. Door deze constructie kunnen renners van verschillende clubs bij elkaar gebracht worden om gezamenlijke wedstrijden te rijden, zonder dat deze renners van club moeten wisselen. Hierdoor hebben clubs ook meer te bieden aan hun leden qua trainings- en wedstrijdprogramma. Renners kunnen op deze wijze veelal behouden blijven voor hun club en daarmee kan de continuïteit van de verenigingen worden vergroot. Ook de uitbreiding van clubcombinaties (de basis ligt bij de clubs) lijkt hiermede een positieve wending te kunnen krijgen. 

 • Regional team wil ook zeggen dat "regionaal" clubs samenwerken 
 • Een Regional team kan alleen binnen het wegwielrennen wedstrijden rijden. 

Waarom kies je voor een Regional Team?

Het opzetten van een Regional team met één of meer andere clubs is een uitkomst wanneer je als club binnen het wegwielrennen te weinig renners/rensters hebt om op te stellen voor teamwedstrijden.

Binnen hele Regional team hebben de clubs uit de betreffende regio inspraak en kunnen zij gezamenlijk staf en renners inbrengen.

Vermelding naam Regional Team

Het Regional team komt met een eigen naam en kleding (al dan niet voorzien van sponsoruitingen) nationaal met de vermelding van de naam en internationaal d.m.v. de vermelding 'Regional Team' op de licenties uit in nationale en internationale één en meerdaagse wegwedstrijden. 

Deelname

Deelname zal mogelijk zijn als clubcombinatie als Regional team in

 • Topcompetitie
 • Clubcompetitie,
 • U23 Road Series
 • Women Cycling Series
 • Junioren wedstrijden, 
 • Junior-vrouwen wedstrijden
 • Vrije wegwedstrijden voor Elite (M/V) 
 • buitenlandse wegwedstrijden  
Delete

Voor deelname aan internationale één en/of meerdaagse wegwedstrijden wordt verwezen naar de deelname-mogelijkheid zoals genoemd in het UCI-Reglement Titel 2, artikel 2.1.005.

Voorwaarden

 • De Regional teams dienen verplicht in een aparte stichting te worden opgenomen. Hierdoor zal de verantwoording van de clubcombinatie als zodanig vast komen te liggen zonder aparte consequenties voor de deelnemende clubs.
 • De kleding moet worden goedgekeurd en voldoen aan de reglementair geldende voorwaarden. Stuur een bericht via teamregistratie@knwu.nl om dit ter beoordeling voor te leggen. 
 • Wedstrijdlicenties en kaderlicenties dienen altijd volledig met clubnaam, ploegnaam ect. alsmede de term 'Regional team' ingevuld te zijn. Bij wijzigingen neem je voor aanpassing contact op via teamregistratie@knwu.nl.
Delete

Let op!

De clubcombinatie / het Regional team dient in alle nationale en internationale wedstrijden in hetzelfde tenue te starten, met uitzondering van individuele clubwedstrijden en criteriums waar de verplichte clubkleding gedragen moeten worden=

Regelgeving

Bij het indienen van de registratieaanvraag als team wordt het team geacht de inhoud van de Statuten en Reglementen van de KNWU te kennen, hiernaar te handelen en zich op de hoogte te houden van wijzigingen en/of aanvullingen.

Regelgeving is te vinden op ons kenniscentrum, zie Reglementen & Jaarlijkse besluiten‍.

Kosten

Aansluiting, registratie, verwerking en erkenning wordt aan de clubcombinatie niet in rekening gebracht omdat de clubs al aansluitkosten betalen aan de KNWU.

Toch benieuwd naar onze tarieven? Zie voor de meest actuele tarieven deze pagina op het kenniscentrum: Tarieven KNWU‍.

Aanmelding nieuw team

Om als nieuw Regional team een teamlicentie aan te vragen dient er eerst een nieuwe club toegevoegd te worden en gekozen te worden voor 'team'. 
Via deze link kun je de nieuwe club toevoegen.

Je aanvraag komt eerst bij ons in behandeling. Pas na goedkeuring kun je verder met de aanvraag voor de teamlicentie.
Om alles zo compleet mogelijk te maken, zien we graag de gegevens en aanvraag bevestiging ook via de mail. Dit kun je sturen naar teamregistratie@knwu.nl

Aanvragen teamlicentie

Zodra de aanmelding van je team is afgerond kun je een teamlicentie aanvragen. Ben je eenmaal aangemeld als team dan is opnieuw aanmelden niet meer nodig. Maar de teamlicentie vraag je elk kalenderjaar opnieuw aan.  Lees daarvoor de uitleg op Teamregistratie Regional Team‍.

Delete

Let op!

Pas na de bevestiging van de aanvraag van de teamlicentie kunnen de renners en begeleiders hun licentie aanvragen! 

Wanneer men dit toch eerder doet ontbreekt vervolgens de naam van het team op de licentiepas.Zie LDT, Regional of UCI team op mijn licentie‍.

Vragen

Heb je hier nog vragen over dan kun je een bericht sturen via teamregistratie@knwu.nl.