Aanmelden LDT Team

Laatste update: November 23rd, 2023

Op deze pagina lees je meer over wat nodig is om je aan te melden als Landelijk Discipline Team.

Algemeen

De KNWU erkent de Landelijke Discipline Teams (LDT) die daartoe gekwalificeerd zijn volgens de KNWU reglementen (m.n. de artikelen 1.1.046.06 bis e en 1.1.046.13). De KNWU is verantwoordelijk voor het verlenen van een erkenning en kwalificatie aan een LDT. De KNWU stelt voorwaarden aan de selectie om renners onder goede omstandigheden de wielersport te laten beoefenen rekening houdend met de wettelijke verplichtingen die in Nederland gelden. De KNWU behoudt zich het recht voor om een erkenning aan een LDT, die niet meer te voldoet aan de minimumvoorwaarden, teniet te doen.

Per seizoen 2022 is er een nieuwe wijze van aanmelding gekomen voor LDT teams.

Wat is een Landelijk Discipline Team?

LDT’s zijn – niet professionele en/of semi-professionele – in Nederland gevestigde ploegen die erkend en ‘gekwalificeerd’ zijn door de KNWU. De teams dienen aangesloten te zijn bij de KNWU. De exacte structuur van deze teams (juridische en financiële status, registratie, garanties, modelcontracten etc.) is vastgelegd door de KNWU die de status van een LDT team toekent.

Naamgeving teams

Landelijk Discipline Team Paracycling    
Landelijk Discipline Team BMX  
Landelijk Discipline Team Offroad                      
Landelijk Discipline Team Kunstwielrijden
Landelijk Discipline Team Baan          
Landelijk Discipline Team Strandrace      
LTPC
LTFX
LTOR
LTKW
LTBA
LTST

Voorwaarden en benodigde documenten

Deze voorwaarden staan opgenomen in 'Reglementering Landelijk Discipline Team'. Ga voor dit document naar Jaarlijkse besluiten.

Een voorbeeldcontract kun je hieronder terugvinden:

Verzekeringen.

Lees meer over de collectieve verzekeringen voor licentiehouder op ons kenniscentrum:
De collectieve verzekeringen in een notendop
Verzekeringen leden en licentiehouders.

Delete

Heb als team daarnaast óók zelf aandacht voor de repatriëringsverzekering (medisch vervoer van een renner/ster in buitenland terug naar Nederland). Denk eraan dat in veel gevallen verzekeringsmaatschappijen wedstrijdsport uitsluiten!

Regelgeving

Bij het indienen van de registratieaanvraag als team wordt het team geacht de inhoud van de Statuten en Reglementen van de KNWU te kennen, hiernaar te handelen en zich op de hoogte te houden van wijzigingen en/of aanvullingen.

Regelgeving is te vinden op ons kenniscentrum, zie Reglementen & Jaarlijkse besluiten‍. Zie vooral het document 'Reglementering Landelijk Discpline Team' onder 'Jaarlijkse Besluiten'. 

Kosten

Lees voor welke afdrachten aan het team gevraagd worden als team, voor gecontracteerde renners, bij wijziging en dergelijke de 'Financiële voorwaarden' in het document 'Reglementering Landelijk Discpline Team' (Zie Reglementen & Jaarlijkse besluiten‍).

De meest recente tarieven staan hier: Tarieven KNWU‍.

Aanmelding nieuw team

Om als nieuw Landelijk Discipline Team (LDT) een teamlicentie aan te vragen dient er eerst een nieuwe club toegevoegd te worden en gekozen te worden voor 'team'. 
Via deze link kun je de nieuwe club toevoegen.

Je aanvraag komt eerst bij ons in behandeling. Pas na goedkeuring kun je verder met de aanvraag voor de teamlicentie.
Om alles zo compleet mogelijk te maken, zien we graag de gegevens en aanvraag bevestiging ook via de mail. Dit kun je sturen naar teamregistratie@knwu.nl

De aanvrager heeft na registratie van het team automatisch toegang tot de gegevens van het team in MijnKNWU. Dit kan je later nog aanpassen en lees meer hierover bij Rollen en rechten in MijnKNWU.

Aanvraag teamlicentie

Zodra de aanmelding van je team is afgerond kun je een teamlicentie aanvragen. Ben je eenmaal aangemeld als team dan is opnieuw aanmelden niet meer nodig. Maar de teamlicentie vraag je elk kalenderjaar opnieuw aan. Lees daarvoor de uitleg op Teamregistratie LDT Team.

Delete

Let op!

Pas na de bevestiging van de aanvraag van de teamlicentie kunnen de renners en begeleiders hun licentie aanvragen! 

Wanneer men dit toch eerder doet ontbreekt vervolgens de naam van het team op de licentiepas.Zie LDT, Regional of UCI team op mijn licentie‍.

Vragen

Heb je hier nog vragen over dan kun je een bericht sturen via teamregistratie@knwu.nl.