De collectieve verzekeringen in een notendop

Welke verzekeringen zijn er, waar ben je voor verzekerd en meer

Laatste update: September 29th, 2022

Welke collectieve verzekeringen zijn er?

De KNWU heeft voor al haar leden, clubs en organisatoren een aantal collectieve verzekeringen afgesloten. Dat wil zeggen dat iedereen mee betaalt aan de premie van deze verzekeringen en ook iedereen daar gebruik van kan maken mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

De collectieve verzekeringen zijn:

Naast de collectieve verzekeringen zijn er ook nog een aantal optionele verzekeringen. De premies hiervoor worden niet door het collectief betaald.
Wil je weten welke optionele verzekeringen zijn, klik dan hier!

Delete

Premiekosten collectieve verzekering

De totale premiekosten van de collectieve verzekeringen bedragen in 2022 rond de € 380.000,-.

De premiekosten worden ieder jaar door de verzekeringsmaatschappij (zoals bij elke verzekering) gebaseerd op het geclaimde totaal bedrag van voorgaande jaren en de verwachte kosten voor komend jaar. Dit is de reden waarom er in 2022 een verhoging heeft plaatsgevonden van de verzekeringspremie van 50%.

De afdracht van het totale premiebedrag is in verhouding verdeeld over leden, licentiehouders en clubs/ stichtingen.
Dit betekent dus dat je als licentiehouder zowel via je lidmaatschap als je licentie een grotere bijdrage levert aan de collectieve premie dan iemand die alleen clublid is. Logisch want wedstrijdlicentiehouders maken ook vaker aanspraak op de verzekeringen.

WA Verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid)

De WA verzekering treedt in werking als iemand jou aansprakelijk stelt voor schade die geleden is door jouw toedoen. Veel mensen schrikken er van als iemand hen aansprakelijk stelt maar dit is een hele normale gang van zaken om de geleden schade vergoed te krijgen.

Dekking:

De WA verzekering van de KNWU is een aanvullende verzekering op je eigen WA verzekering. Dat wil zeggen dat eerst de eigen WA Verzekering wordt aangesproken, mocht deze de schade niet dekken dan treedt de WA verzekering van de KNWU in werking.

De WA verzekering van de KNWU biedt dekking binnen georganiseerde trainingen (min. 5 personen), wedstrijden, vergaderingen, cursussen, opleidingen georganiseerd door KNWU, UCI of daaronder vallende organisaties.

Delete

Let op!

In het geval van een training of wedstrijd accepteren de deelnemers bewust een zekere mate van risico op valpartijen en daarmee schade.

In veel van de gevallen waarin er sprake is van schade onderling, tussen renners, zal er geen vorm van wettelijke aansprakelijkheid kunnen worden vastgesteld en dus geen dekking optreden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt eigenlijk vooral zekerheid als het gaat om de betrokkenheid van een derde partij die niets met de training of wedstrijd van doen heeft.

Schade aan de fiets kan apart worden verzekerd via de Materiaalverzekering van Kingpolis.

Voorbeelden

Je bent met een groep van je club aan het trainen en je rijdt door onoplettendheid tegen de auto van iemand aan.

  • De bestuurder van de auto stelt jou (of jouw club) aansprakelijk. Als jouw eigen WA Verzekering dit niet dekt treedt de collectieve WA Verzekering van de KNWU in werking.

Je bent met een club aan het trainen en iemand zwaait plotseling zijn autodeur open waardoor je schade hebt aan je fiets

  • In dit geval stel je de autobestuurder aansprakelijk en zal de WA verzekering van die persoon de schade uitkeren.
    (Ter info: De rechtsbijstandsverzekering van de KNWU kan je helpen met het verhalen van de schade bij de tegenpartij wanneer je zelf geen rechtsbijstandsverzekering hebt of wanneer deze deelname aan wedstrijden uitsluit).

Je bent een wedstrijd aan het rijden en in de eindsprint wijkt een tegenstander (in the heat of the moment) van zijn lijn af. Je valt en je helm is kapot en er zitten scheuren in je kleding.

  • Er is hoogstwaarschijnlijk geen dekking van jouw eigen WA verzekering of die van de KNWU. Door mee te doen aan een wedstrijd én aan de eindsprint accepteer je een zekere mate van risico die niet door de verzekeringsmaatschappijen gedekt wordt.

In jouw trainingsschema staat dat je zelf een duurritje moet doen op de openbare weg en tijdens deze training vindt er een ongeval plaats.

  • In dit geval gaat het om een niet georganiseerde training en valt dit niet onder de aanvullende WA-verzekering van de KNWU.

Ongevallenverzekering

De Ongevallenverzekering betaalt een bedrag uit als een lid van de KNWU blijvend letsel overhoudt (m.u.v. van het gebit) of komt te overlijden als gevolg van een ongeluk tijdens trainingen of wedstrijden.

Dekking

De ongevallen verzekering van de KNWU biedt dekking binnen georganiseerde trainingen (min. 5 personen), wedstrijden, vergaderingen, cursussen, opleidingen georganiseerd door KNWU, UCI of daaronder vallende organisaties.

Uitkering

  • Maximaal € 50.000,- aan slachtoffer
  • Maximaal € 10.000,- aan nabestaande

Het percentage van uitval dat door de verzekering wordt berekend bepaalt de hoogte van het bedrag. 50% uitval = € 25.000,- uitbetalen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Dat wil zeggen; Voor een pianist of een hardloper is de permanente uitval van een pink in beide gevallen bijvoorbeeld 1%.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering helpt je bij het afhandelen van een verzekeringskwestie. De rechtsbijstandverzekering keert dus niet uit maar helpt bij verhalen van schade of als jij zelf aansprakelijk wordt gesteld. 

Dekking

Binnen “georganiseerde” trainingen (min. 5 personen) en wedstrijden, vergaderingen, cursussen, opleidingen georganiseerd door KNWU UCI of daaronder vallende organisaties.

Voorbeeld

Je neemt deel aan een georganiseerde training. Er komt een auto van links die geen voorrang verleent en je wil deze persoon aansprakelijk stellen.

  • Hierbij krijg je hulp vanuit onze rechtsbijstandverzekering. Deze zal dan helpen om de tegenpartij wettelijk aansprakelijk te stellen. De WA verzekering van deze tegenpartij zal dan de schade vergoeden.

In jouw trainingsschema staat dat je zelf een duurritje moet doen op de openbare weg en tijdens deze training vindt er een ongeval plaats.

  • In dit geval gaat het om een niet georganiseerde training en kan je geen aanspraak maken op de rechtsbijstandverzekering van de KNWU.
Delete

Let op!

Op eigen initiatief (zonder overleg) ingehuurde advocaten of andere rechtsbijstandverleners worden niet vergoed.
Hierover dient eerst overeenstemming te zijn met de verzekeringsmaatschappij.

Optionele verzekeringen

Naast de collectieve verzekeringen biedt de KNWU ook een aantal optionele verzekeringen aan: