Verzekeringen leden en licentiehouders

Laatste update: February 14th, 2024

Sinds jaar en dag heeft de KNWU voor al haar leden, clubs en organisatoren een aantal collectieve verzekeringen afgesloten. Je kunt je natuurlijk tegen alles verzekeren. Maar lang niet alle verzekeringen zijn noodzakelijk en los daarvan zijn sommige premies van verzekeringen best wel duur. Premies die weer doorberekend worden in de tarieven van lidmaatschappen of licenties. Mede omdat we onze tarieven betaalbaar willen houden, heeft de KNWU alle collectieve verzekeringen nogmaals onder de loep genomen. Hieronder lees je welke collectieve verzekeringen er zijn in 2024 en welke verzekeringen niet langer geregeld zijn door de KNWU.


2024
Aansprakelijkheidsverzekering Wordt ook in 2024 aangeboden
Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering voor leden is stopgezet per 1 januari 2024
Rechtsbijstandsverzekering De rechtsbijstandverzekering was al per 1 juli 2023 stopgezet

Wanneer ben ik waarvoor verzekerd?

De enige verzekering die in 2024 collectief voor alle leden, clubs en organisatoren wordt aangeboden door de KNWU is de aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering leden dekt zowel materiële schade als letselschade indien er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid die door jou aan andere personen is toegebracht tijdens de wielersportevenementen.

Veel Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering standaard afgesloten bij een verzekeraar. Echter in een aantal polissen van verzekeraars gelden bepaalde uitsluitingen. De KNWU verzekering dekt in het geval van uitsluiting alsnog de schade, mits je hiervoor wettelijk aansprakelijk bent.

Let wel dat ook voor de aansprakelijkheidsverzekering die de KNWU heeft afgesloten geldt dat bij sport- en spelsituaties niet zo snel sprake zal zijn van wettelijke aansprakelijkheid. Dit is een risicoaanvaarding die de deelnemers tijdens het beoefenen van de sport aangaan.

Ten opzichte van 2023 is de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering niet veranderd, maar we zijn wel overgestapt naar een andere verzekeraar en tussenpersoon, te weten Zeker in Sport.

V‍‍erzekeringen die zijn komen te vervallen

De collectieve ongevallenverzekering, die de KNWU voorheen voor haar leden had afgesloten is per 1 januari 2024 komen te vervallen. Een ongevallenverzekering biedt een vaste vergoeding, indien iemand door een ongeval blijvend invalide raakt of zelfs overlijdt. Met deze vergoeding kunnen (een deel van) de kosten opgevangen worden voor bijvoorbeeld aanpassingen aan je woning/leefsituatie of de kosten van de uitvaart.

Het blijkt echter dat veel mensen zelf al een uitvaartverzekering en/of een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten. Daarbij zijn leden veelal op andere manieren verzekerd bij ongevallen, bijvoorbeeld via de werkgever of via de gemeente (meestal vrijwilligers). Gezien de hoogte van de premie en het betaalbaar houden van de sport, heeft de KNWU ervoor gekozen deze verzekering niet langer collectief in te kopen.

Niet collectief ingekocht, maar wel speciaal door/met KNWU ontwikkeld en aanbevolen

Als KNWU realiseren we ons heel goed waar de risico’s van de sport liggen. Vandaar dat wij ook voor de verzekeringen zoeken naar partijen die deze kennis hebben en eventueel op maat producten kunnen aanbieden.

Dat is één van de redenen dat we per 2024 zijn overgestapt naar een andere tussenpersoon om ons te adviseren over onze verzekeringen. Zeker in Sport is de tussenpersoon die zich puur richt op sportbonden, clubs en haar sporters. Geen generalist, maar een echte specialist.  

Onderstaande schema geeft je meer duidelijkheid waar je met je lidmaatschap of licentie voor verzekerd bent. 

  KNWU account Lidmaatschap Startlicentie (Inter)nationale
licentie
Kaderlicentie
Verzekering
als medewerker bij KNWU / Clubactiviteiten vink-blauw-transparant.png vink-blauw-transparant.png vink-blauw-transparant.png vink-blauw-transparant.png vink-blauw-transparant.png
Trainen individueel (niet door club / KNWU georganiseerd)
aansprakelijkheid aanvullend via KNWU          
Trainingen & wedstrijden georganiseerd door club / organisatoren *
aansprakelijkheid aanvullend via KNWU  
vink-blauw-transparant.png vink-blauw-transparant.png  vink-blauw-transparant.png
* Deze verzekeringen gelden tijdens deelname aan de onder auspiciën van de KNWU georganiseerde evenementen. De verzekeringen gelden ook voor evenementen georganiseerd onder auspiciën van de UCI, UEC of één van de aangesloten bonden.

Risico’s wielersport

Als beoefenaar van de wielersport moet je bewust zijn van de risico’s. Deze risico’s zijn er zowel voor jou als voor derden. Helaas komen botsingen en andere ongelukken met enige regelmaat voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan het deelnemen aan de wielersport. Deze risico’s zijn niet altijd te voorkomen. Je kunt natuurlijk met het dragen van een helm, een goed onderhouden fiets e.d. risico’s verkleinen, maar dus niet altijd voorkomen. Daarom hebben we als vangnet verschillende verzekeringen die enkele risico’s kunnen afvangen mochten ze jou als sportbeoefenaar toch overkomen.

Let wel, tijdens het beoefenen van deze sport wordt een bepaald risico door de deelnemers aanvaard. Bij een valpartij of iets dergelijks is er vaak geen sprake van enige wettelijke aansprakelijkheid. Dit is een risico wat bij deze sportbeoefening hoort. Aansprakelijkheidstelling gaat hier dus niet altijd op.

Extra verzekeringen

Voor leden van de KNWU zijn er extra verzekeringen af te sluiten:

  • Zorgverzekering leden‍
    Het overstapseizoen is weliswaar achter de rug, maar het is nog wel mogelijk om bij je huidige verzekeraar een aanvullende verzekering te sluiten, mocht je die nog niet hebben. Voor wielrenners die wedstrijden in het buitenland fietsen is het met name van belang om te zorgen voor een goede buitenlanddekking op je zorgverzekering. De basisverzekering vergoedt tot maximaal 1x het gebruikelijke Nederlandse tarief. Het kan echter zijn dat je – zonder dat het echt de bedoeling is – in een privékliniek terecht komt, waar de kosten hoger liggen. In de meeste aanvullende verzekeringen zit om die reden een uitgebreidere buitenlanddekking.

    De KNWU en Zilveren Kruis hebben voor al hun leden een speciale aanvullende zorgverzekering voor actieve fietsers samengesteld. Op www.zk.nl/knwu bereken je eenvoudig jouw premie. Je vindt daar ook alle informatie over de vergoedingen

  • KNWU reisverzekering
    ‍Ga je als renner wel eens naar het buitenland voor trainingen of wedstrijden, kijk je reisverzekering dan goed na of wedstrijdsport wel is meeverzekerd. Mocht wedstrijdsport niet zijn meeverzekerd, dan is het mogelijk een tijdelijke reisverzekering via MijnKNWU af te sluiten (nadat je ingelogd bent, kies je in het linker menu voor 'Producten' en klik vervolgens op 'Product aanvragen').

Contact

Heb je ondanks alle informatie op de site nog een vraag stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl.

Je kunt schade melden via het formulier op deze pagina: Schade melden‍.