Sportakkoord

Laatste update: September 5th, 2023

Als sportclub heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen lokaal en in de maatschappij?

Jouw club is niet de enige met die vragen. Veel clubs zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. En dat vinden de Rijksoverheid en de gezamenlijke sport heel belangrijk, want clubs zijn de basis voor sportend Nederland. Bij clubs sporten we met plezier en ontmoeten we elkaar. En zo zorgen we er met zijn allen voor dat meer mensen met plezier sporten en bewegen.

Wat is het Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Lokale Sport Adviseur helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is.

Wil je werken aan de toekomst van jouw club of meedenken over de toekomst van sport en sportclubs in jouw gemeente? Geef je op bij jouw Adviseur Lokale Sport. Kijk op www.sport.nl/sportakkoord voor meer informatie of neem direct contact op met de Sportakkoord supportdesk.

Wil je direct aan de slag? Neem dan contact op met je gemeente. 

Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) 

Het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen is een initiatief van NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en komt voort uit het Sportakkoord. 

In het deelakkoord 'Topsport die Inspireert!' hebben NOC*NSF, VSG en het Ministerie van VWS als doel om de maatschappelijke waarde van topsportevenementen zo groot mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door kennis te delen en partijen met elkaar in contact te brengen. Het oprichten van het CIT en het lanceren van een nieuwe website zijn middelen die daarbij gaan helpen.

De nieuwe website is op maandag 8 november 2021 door het CIT gelanceerd: cit.sport.nl. 

Op deze nieuwe website vinden sportbonden, evenementorganisatoren, gemeentes en provincies informatie over het organiseren van topsportevenementen die hen helpt om zoveel mogelijk inwoners van Nederland te inspireren met topsport. Naast feiten en cijfers biedt de website ook meer informatie over de Nationale Topsportevenementen Strategie (NTS). In deze strategie staat omschreven welke inhoudelijke thema’s belangrijk zijn om de maatschappelijke waarde van een topsportevenement zo groot mogelijk te maken. Denk hierbij aan het creëren van optimale omstandigheden voor sporters, medewerkers en bezoekers, duurzaamheid en klimaat en inclusief en toegankelijk.