Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR)

Laatste update: June 30th, 2022

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) aangenomen. De wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen en stichtingen, waaronder sportbonden, sportorganisaties en lokale sportverenigingen.

Wat verandert er?

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen.

Is het nodig om de statuten van de vereniging of stichting te wijzigen?
Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging of stichting bij de eerstvolgende statutenwijziging in de volgende twee gevallen aangepast te worden:

  • De statuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis (bijvoorbeeld door defungeren of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders.
  • De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). N.B. De modelstatuten van de KNWU hebben altijd bepaald dat elke bestuurder één stem heeft.

Mocht de vereniging of stichting de statuten moeten aanpassen, kan hiervoor de onderstaande modellen als basis worden gebruikt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; de KNWU kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden of fouten.

Delete

Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan volgende maand zijn, maar ook pas over een jaar.


Ondersteuning

Wil je als vereniging of stichting ondersteuning bij het aanpassen van de statuten en/of de organisatiestructuur/governance kan contact worden opgenomen met de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, dit document legt de WBTR verder inhoudelijk uit.

Op WBTR.nl wordt eveneens een stappenplan en juridische ondersteuning aangeboden middels een af te sluiten abonnement. WBTR.nl is een initiatief van non-profit koepelorganisaties en grotere verenigingen om hun leden te ondersteunen. De komende tijd zullen wellicht meerdere initiatieven worden ontwikkeld om verenigingen en stichtingen te helpen met het voldoen aan de WBTR.

Kortingscode

Verenigingen die aangesloten zijn bij de KNWU kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van het WBTR-stappenplan. Dit stappenplan leidt je langs alle eisen van de WBTR en geeft aan hoe je daar het beste aan kunt voldoen. Met de code KNWUWBTR krijgen aangesloten verenigingen 60% korting op de verschillende pakketten die worden aangeboden. Kijk voor meer informatie op www.wbtr.nl.

Webinar

In februari 2021 was er een webinar vanuit NOC*NSF voor sportbonden over de WBTR. Onderstaand is de opname hiervan te bekijken. Ook zijn diverse bestanden die gedeeld zijn tijdens de webinar, waaronder de presentatie, onderstaand te downloaden.


Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de WBTR? Kijk dan op de website over de WBTR en/of op de website van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. Daarnaast heeft NOC*NSF op de website 'Clubbase' meer informatie staan over de WBTR. Zie ook dit nieuwsbericht op onze website voor meer informatie over de WBTR.