Gemeenteraadsverkiezingen

Lees hier hoe je als club invloed kan hebben op de lokale sportagenda

Laatste update: March 18th, 2022

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kun je als club invloed hebben op de lokale agenda. Zo'n 75% van het totale sportbudget van de landelijke overheid komt namelijk bij de gemeenten terecht. Als sport- en beweegsector zetten we in op een prominente plek op de politieke agenda in alle gemeenten en pleiten we voor extra investeringen in onze sector. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Kortom, sport en bewegen is geen kostenpost, maar een investering in een sterke maatschappij!

Delete

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2026.

Tegen die tijd zal deze pagina worden geactualiseerd. Onderstaande informatie staat nog gepubliceerd om zo nodig te kunnen raadplegen.

Sportcampagne GR2022

Om de kracht van sport en bewegen op lokaal niveau te laten zien heeft de sport- en beweegsector de handen ineengeslagen. Het Sportcampagneteam NL is een landelijke samenwerking van NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

De daadwerkelijke campagne van de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt op lokaal niveau. Door vrijwilligers, bestuurders en ondernemers (van de vereniging tot de sportschoolhouder en de bootcampinstructeur) in de sport. Tijdens de Sportcampagne GR2022 leveren lokale campagneteams input voor de verkiezingsprogramma’s en collegeakkoorden en organiseren zij in aanloop naar de verkiezingen een werkbezoek of sportdebat in hun gemeente. Het nationale Sportcampagneteam NL faciliteert hen daarin en jaagt de zichtbaarheidscampagne ‘Sport laat van zich horen’ aan. Meer informatie: www.sportcampagne.nl 

Om te zorgen dat de oproep bij jouw gemeente wordt gehoord, kun je als club een aantal dingen doen.

  • Zet (de wensen van) jouw club op de politieke agenda

In de onderstaande downloads zijn kant en klare materialen beschikbaar die eraan bijdragen sport op de lokale agenda te zetten. Denk aan de brochure ‘met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente’, de handleiding voor sportclubs en de infographic gemeenteraadsverkiezingen. Deze materialen zijn klaar voor publicatie, maar kunnen desgewenst met eigen voorbeelden en logo’s worden aangevuld.

  • Activeer vrijwilligers en medewerkers om lokaal actief te worden in hun gemeente

Het lokale Sportcampagneteam voert de Sportcampagne in de gemeente uit. Deze Sportcampagneteams bestaan uit vrijwilligers, bestuurders en ondernemers van sportclubs en zijn bij uitstek de plek om actief deel te nemen en de kracht en waarde van sport continu op de lokale politieke agenda te zetten. Tijdens de Sportcampagne levert het lokale Sportcampagneteam input voor de verkiezingsprogramma’s en organiseert zij in aanloop naar de verkiezingen bijvoorbeeld een werkbezoek of sportdebat. Aanmelden voor een lokaal Sportcampagneteam kan op de website van de Sportcampagne

  • Bezoek een regionale bijeenkomst over de Sportcampagne

Van 15 november tot 10 december 2021 organiseert het Sportcampagneteam NL verschillende (digitale) bijeenkomsten over de Sportcampagne. Deze bijeenkomsten zijn interessant voor vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van sportbonden en sportclubs. Tijdens deze bijeenkomsten lichten we de Sportcampagne toe en gaan we in op wat je zou kunnen doen om sport en bewegen op de politieke agenda in jouw gemeente te zetten. Meld je aan voor een van de digitale bijeenkomsten tussen 15 november – 10 december op de website van de Sportcampagne (aanmelden voor een regiobijeenkomst) en enthousiasmeer jouw medewerkers om lokaal actief te worden in het Sportcampagneteam in hun gemeente. 

  • Vergroot zichtbaarheid van de waarde van sport in jouw gemeente

In het eerste kwartaal van 2022 willen we zoveel mogelijk aandacht vragen voor sport en bewegen. Op deze manier hopen we de schrijvers van de collegeakkoorden (en hun adviseurs) te bereiken. Deze zichtbaarheid verkrijgen we bijvoorbeeld in landelijke of regionale media of via eigen publicaties of social media. De onderwerpen waarop we zichtbaar willen zijn, zijn de onderwerpen waar op lokaal niveau de waarde van sport in doorklinkt. Voorbeelden daarvan zijn het ruimtelijk, economisch en sociaal domein. Als club kun je vooraf nadenken over wat belangrijk is voor jouw club.

Delete

Sport laat van zich horen

Eind januari 2022 start de gelijknamige zichtbaarheidsheidscampagne ‘Sport laat van zich horen’. 

Voor deze campagne is een toolkit ontwikkeld met daarin (voorbeeld)producten, nieuws- en persberichten voor o.a. de sportdebatten, werkbezoeken en zichtbaarheidscampagne voor sportclubs én sportbonden. Doe mee en gebruik de Sportcampagne GR2022 ook als vliegwiel voor de thema’s waar jij je de komende vier jaar voor wilt inzetten richting je achterban.

Sportdebatten

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vinden er door het hele land (online) sportdebatten plaats. Bij deze gelegenheden kun je als vrijwilliger, ondernemer bestuurder of gewoon als sportliefhebber je stem laten horen en ervoor zorgen dat sport hoog op de politieke agenda komt.
Waar deze zijn en hoe je je kunt aanmelden lees je op deze pagina: kalender sportdebatten.