Sportief besturen

Laatste update: September 4th, 2023

Hoe leuk het ook is; het besturen van een club blijft een uitdagende klus. Als bestuurder heb je veel zaken aan je hoofd waaraan je moet denken om de club draaiende te houden. Deze zaken vragen vaak zóveel tijd en aandacht, dat je wel eens het gevoel krijgt dat je nauwelijks toekomt aan werkelijk (be)sturen.

In de gratis workshop 'Sportief besturen' krijg je handvatten aangeboden om de invloed op de sfeer van je club te vergroten door jouw rol als bestuurder persoonlijk in te vullen. Vanzelfsprekend heb je hierdoor meer invloed op hoe leden met elkaar omgaan.

De afgelopen 2 jaar hebben al meer dan 1.000 clubbestuurders de workshop 'Sportief besturen' gevolgd. Bewust worden van je eigen rol als bestuurder en de rol van je medebestuurders, is een leuke en leerzame ervaring. Deze game geeft je inzichten om nog beter te besturen!

Hoe doe je dat; Sportief besturen?

Het goed besturen van een club begint met het hebben van een duidelijke richting: wat voor club willen wij zijn, wat willen we bereiken en wat zijn onze kernwaarden? Dit wordt verwoord in de missie en ambitie. Om structureel invloed uit te oefenen als bestuurder moet je keuzes maken. Immers, als niet duidelijk is wat je als club wilt bereiken, laat je de zaken aan het toeval over en is het onmogelijk om als bestuur systematisch te kunnen (bij)sturen. Wanneer je de missie hebt vastgesteld, ga je kijken: hoe richt ik de club in om die missie te bereiken? Daarna stel je met elkaar vast wat je eigenlijk wil uitstralen. Daar komt de sfeer echt om de hoek kijken. Die sfeer is heel bepalend voor de kracht van de club.

De rollen van de bestuurder

Mensen bepalen de sfeer binnen de club. Als bestuurder heb je hierin een cruciale rol. Hoe ontdek je wat die rol eigenlijk inhoudt? De workshop 'Sportief besturen' licht vier duidelijke rollen toe en jij komt erachter welke rol je in welke situatie het beste kunt gebruiken. Vervolgens reflecteer je je eigen invulling. De 4 rollen staan centraal in de game. Bij elk aangereikt dilemma wordt gevraagd: welke rol gebruik je nu en welke rol wil je in de toekomst gebruiken? De ‘i'-knop geeft je meer informatie over de rol.

Meer weten?

Wil je graag een workshop 'Sportief besturen' volgen, of heb je andere vragen over de cursus? Neem dan contact op via ons contactformulier.