Een club oprichten

Laatste update: September 7th, 2023

Jaarlijks sluiten zich meerdere clubs en organisaties aan bij de KNWU. Door het oprichten en aansluiting bij de KNWU wordt je club onderdeel van dé wielerbond van Nederland, waar top- en breedtesport op een unieke manier verenigd worden.

Opvangen en opleiden: kansen creëren voor jong talent

De KNWU wil heel graag talent opvangen en opleiden. Door aan te sluiten bij de KNWU krijgen jonge getalenteerde renners de mogelijkheid zich in de kijker te rijden. Talentcoaches en bondscoaches kunnen renners van clubs selecteren en opnemen in een regionale of nationale selectie en ze zo de kans geven hun potentieel volledig te benutten.

Meerwaarde voor de club

Daarnaast biedt de KNWU clubs een helpende hand, door onder andere clubs bij te staan met advies en onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren. Ook biedt de KNWU opleidingen aan om het sportkader te professionaliseren, begeleiden we clubs bij het streven naar een veiliger sportklimaat en denken we graag mee over mogelijke vraagstukken waar clubs zich mee bezighouden.

Wedstrijdsport

Natuurlijk houdt aansluiting bij de KNWU ook in dat leden deel kunnen nemen aan door de KNWU georganiseerde wedstrijden. Alle leden van de clubs zijn daarnaast al middels het basislidmaatschap goed verzekerd, wat eveneens geldt voor de clubbestuurders. Daarnaast kunnen clubs ook zelf wedstrijden initiëren en organiseren onder auspiciën van de KNWU. De bond besteedt aandacht aan deze wedstrijden, maakt deze bekend onder alle leden en zal waar nodig de organiserende partij bijstaan met adviezen.

De aansluiting

Sluit jouw club zich ook aan bij de bond waar beginners tot profs volop kunnen genieten van de mooie wielersport? Lees dan verder bij Aansluiten als club bij de KNWU‍.