Protocol bij onverwachte gebeurtenissen

Laatste update: September 21st, 2021

Onderstaande handleidingen/protocollen dienen als handreiking voor onverwachte gebeurtenissen/calamiteiten. Hierbij kun je denken aan dopingzaken, grensoverschrijdend gedrag en ook wanneer er sprake is van een ernstig ongeval/calamiteiten of matchfixing.

De stappen die het plan beschrijft, kunnen als leidraad worden gevolgd. Een belangrijk aspect is het juist informeren van de betrokken partijen. Dit dient op een gedegen en uniforme wijze te gebeuren.