Protocol bij onverwachte gebeurtenissen

Laatste update: April 28th, 2022

Onderstaande handleidingen/protocollen dienen als handreiking voor onverwachte gebeurtenissen/calamiteiten. Hierbij kun je denken aan dopingzaken, grensoverschrijdend gedrag en ook wanneer er sprake is van een ernstig ongeval/calamiteiten of matchfixing.

De stappen die het plan beschrijft, kunnen als leidraad worden gevolgd. Een belangrijk aspect is het juist informeren van de betrokken partijen. Dit dient op een gedegen en uniforme wijze te gebeuren.

Handleiding: Belangrijke aandachtspunten voor organisatoren/clubs

KNWU - Stappenplan bij ernstig ongeval club