Volgmotorenverzekering Organisatoren

Laatste update: July 20th, 2022

Waarvoor is de volgmotor(en) bedoeld?

Deze volgmotorverzekering - die separaat aangevraagd kan worden - is bedoeld voor begeleidings- en volgmotoren van vrijwilligers tijdens een wielerkoers:

 • Beveiligingsmotoren (verkeersregelaars)
 • Neutrale materiaal verzorging
 • Publiciteitsmotor (reclamekaravaan)

Zij worden niet betaald door de organisatie. Vaak hebben deze personen voor hun motor uitsluitend een WA-verzekering afgesloten. Dat betekent dat een eventuele schade aan de motor die tijdens de koers ontstaat, geheel voor zijn of haar eigen rekening komt.

Interpolis biedt nu een verzekering voor zowel een WA-verzekering als een cascoverzekering. Verzekerd is alleen het begeleiden van de koers. Daaronder valt het rijden naar een bepaald punt om daar de weg af te zetten voor de koers, maar niet het rijden van de eigen woning naar de koers en weer terug.

Delete

Info

Jurymotoren vallen standaard onder de dekking van de KNWU.

Wie meldt de volgmotor(en) aan?

De verzekering kan alleen gesloten worden door de organiserende club of organisator. De motor moet dus aangemeld worden bij de organisatie die de verzekering voor hen aanvraagt.

Welke keuzes zijn er?

Cascoverzekering

Verzekerd is schade aan de motor, als gevolg van een ongeval tijdens het begeleiden van de koers. Het eigen risico is € 90,00. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de schade. Bij een totaal verlies wordt de dagwaarde vergoed. Het verzekerd bedrag voor schade aan de motor bedraagt maximaal € 25.000,00.

Onder deze verzekering is ook schade aan kleding en medische kosten verzekerd:

 • Kledingschade

  De verzekering voorziet ook in een vergoeding voor eventuele schade aan kleding en helm van berijder en duo-passagier tot een maximum van € 500,- per persoon
 • Medische kosten

  De kosten van een geneeskundige behandeling worden vergoed tot een maximaal bedrag van € 750,- per persoon, tenzij men voor deze kosten is verzekerd op de eigen ziektekostenverzekering. Er geldt geen eigen risico.

WA-verzekering

Als door de volgmotor tijdens het begeleiden van de koers schade aan anderen wordt veroorzaakt kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Daar biedt deze verzekering dekking voor.

Vaak hebben eigenaar van volgmotoren zelf al een WA-verzekering afgesloten voor hun motor. Als de eigenaar van de volgmotor deze schade niet wil claimen onder zijn eigen WA-verzekering, dan kan de wedstrijdorganisatie voor deze motor een WA verzekering sluiten. Het verzekerd bedrag voor schade aan derden is € 2.500.000,-

Ongevallen opzittenden verzekering

De vergoeding is:

 • € 25.000,- ingeval van overlijden
 • € 50.000,- ingeval van algehele blijvende invaliditeit
 • Verzekerd zijn de opzittenden van de motor

Wat is de premie?

 • Cascoverzekering: De premie is € 24,50 per dag per motor
 • WA-verzekering: De premie is € 19,00 per dag per motor
 • Ongevallen opzittenden verzekering: De premie is € 7,50 per dag per motor

Aanmelden

Zorg ervoor dat bij de organisator bekend is voor welke motor(en) de verzekering wordt aangevraagd.
De organiserende club of organisator gaat in MijnKNWU naar het evenement waarvoor men de verzekering wil afsluiten en klikt op het tabblad ‘Producten’. Zie de handleiding op deze pagina: Evenementenbeheer

Delete

Info

De verzekering kan via MijnKNWU worden aangevraagd en gewijzigd tot de avond voorafgaand aan de wedstrijd. In die laatste nacht wordt alles definitief.

Facturatie ná het evenement, zie Tussentijdse afrekening en eindafrekening evenement‍.

Contact

Heb je ondanks deze informatie nog een vraag stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl.