Volgautoverzekering Organisatoren

Laatste update: February 21st, 2024

Waarvoor is de volgautoverzekering bedoeld?

Deze volgautoverzekering - die separaat aangevraagd kan worden - is bedoeld voor leen- en volgauto's die de koers begeleiden: 

  • Gastenauto's
  • Arts
  • Neutrale materiaalwagen
  • Publiciteitsauto (reclamekaravaan)
  • Ambulance

Leenauto’s zijn auto’s die in het kader van sponsoring ter beschikking worden gesteld voor de koers. Verzekerd is dekking voor ongevallen tijdens de koers. Auto’s die gebruikt worden om te rijden naar een bepaald punt om de afzet te begeleiden voor de koers zijn ook gewoon verzekerd. 

Niet verzekerd is het rijden van de eigen woning naar de koers en terug. Voor auto’s die door een garagebedrijf ter beschikking worden gesteld is een uitzondering gemaakt. Deze voertuigen zijn verzekerd voor het aansprakelijkheidsrisico. De dekking voor deze voertuigen is geldig vanaf het moment dat de voertuigen bij het garagebedrijf worden opgehaald en eindigt op het moment dat deze voertuigen weer zijn teruggebracht.

Delete

Info

Jury-auto's vallen standaard onder de dekking van de KNWU.

Bij aanmelding gaat het vooral om het kenteken en niet zo zeer om de bestuurder.

Wie meld de volgauto(’s) aan?

De verzekering kan alleen gesloten worden door de organiserende club of organisator. De auto moet dus worden aangemeld bij de organisatie die de verzekering aanvraagt.

Welke keuzes zijn er?

Cascoverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor schade als gevolg van een ongeval met de auto. Voorwaarde is dat de auto niet ouder mag zijn dan 8 jaar.
Bij een totaal verlies wordt de dagwaarde vergoed. Het eigen risico is € 135,00 per schadegebeurtenis. Dit wordt in mindering gebracht op het schadebedrag. Het verzekerd bedrag voor schade aan de auto bedraagt maximaal € 50.000,00.

WA-verzekering

Als door de volgauto tijdens het begeleiden van de koers schade aan anderen wordt veroorzaakt kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Daar biedt deze verzekering dekking voor. Ook als de eigenaar van de volgauto deze schade niet wil claimen op zijn eigen WA-verzekering, dan kan de wedstrijdorganisatie voor deze auto een WA verzekering afsluiten. Het verzekerd bedrag voor schade aan derden is € 2.500.000,00.

Ongevallen inzittenden verzekering

Verzekerd zijn alle inzittenden van de auto. De vergoeding is:

  • € 25.000,00 in geval van overlijden
  •  € 50.000,00 in geval van blijvende invaliditeit

Wat is de premie?

Voor de verzekering gelden de volgende verzekerde bedragen en premies:

  • Casco verzekering: Het maximaal verzekerde bedrag is € 50.000,00. De premie is € 24,00 per dag per auto
  • WA verzekering: de premie is € 32,00 per dag per auto
  • Ongevallen inzittenden verzekering: de premie is € 7,15 per dag per auto

Aanmelden

Zorg ervoor dat bij de organisator bekend is voor welke auto('s) de verzekering wordt aangevraagd..

De organiserende club of organisator gaat in de Hub naar het evenement waarvoor je de verzekering(en) wilt afsluiten. Eenmaal op de pagina van het betreffende evenement kies je voor 'Beheer', onderaan de pagina zie je het vak 'Voertuigen en verzekeringen'. Klik hier op '+ Toevoegen' en voer het kenteken van het voertuig in, vervolgens kies je de verzekering die je wilt afsluiten en dit sla je op. Nu is de verzekering afgesloten voor het betreffende voertuig en evenement.

Delete

Info

De verzekering kan via de Hub worden aangevraagd en gewijzigd tot de avond voorafgaand aan de wedstrijd. In die laatste nacht wordt alles definitief.

Facturatie ná het evenement, zie Tussentijdse afrekening en eindafrekening evenement‍.

Contact

Heb je ondanks deze informatie nog een vraag stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl.