Verzekeringen organisatoren

Laatste update: January 3rd, 2024

Alle organisatoren die onder auspiciën van de KNWU een wieler gerelateerd evenement organiseren, alle aangesloten clubs en organisatoren, personen die geen lid zijn van de KNWU, maar op verzoek van de aangesloten club of organisator technische assistentie verlenen, en personen die voor de wedstrijdorganisatie werkzaamheden verrichten, mits de werkzaamheden geen beroepsmatig of commercieel karakter hebben zijn verzekerd. Een overzicht van de medewerkers moet voor de wedstrijd bij de jury worden afgegeven en dient op verzoek te worden getoond. 

Waar zijn wij voor verzekerd?  

De enige verzekering die in 2024 collectief voor alle leden, clubs en organisatoren wordt aangeboden door de KNWU is de aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering‍ dekt de aansprakelijkheid van de clubs, organisatoren of een wielerbaan. Daarbij gaat het om wielerwedstrijden (alle sporten), (zaal)trainingen, cursussen, opleidingen en soortgelijke activiteiten.

Als club ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van eigen leden, deelnemers aan wedstrijden en trainingen. Als de veiligheid in gevaar komt tijdens een wedstrijd kan een club daarop aangesproken worden. Dat kan zijn voor schade aan personen, maar ook schade aan zaken. Deze verzekering biedt een primaire dekking. Let op: Er moet wel sprake zijn van wettelijke aansprakelijkheid. Als je als club wettelijk niet aansprakelijk gesteld kan worden voor een gebeurtenis, dan geeft deze verzekering geen dekking.

Deze opties gelden tijdens deelname aan de onder auspiciën van de KNWU georganiseerde evenementen. De verzekeringen gelden ook voor evenementen georganiseerd onder auspiciën van de UCI, UEC of een van de aangesloten bonden.

Verzekeringen die zijn komen te vervallen

De collectieve ongevallenverzekering die de KNWU voorheen ook had ingekocht, is per 2024 vervallen. Wil je als club of organisatiecomité wel een ongevallenverzekering voor je vrijwilligers hebben, neem dan als eerste contact op met je eigen gemeente om na te vragen of zij deelneemt aan de collectieve vrijwilligersverzekering, waarop gemeentes kunnen zijn meeverzekerd. Doet de gemeente hier niet aan mee, dan kan contact opgenomen worden met de nieuwe tussenpersoon van de KNWU, Zeker in Sport om een offerte aan te vragen (info@zekerinsport.nl).  

Ook de collectieve rechtsbijstandverzekering die de KNWU voorheen had ingekocht, is al per 1 juli 2023 opgezegd. Wil je deze verzekering wel voor je club of wedstrijdorganisatie inkopen, neem dan contact op met onze tussenpersoon Zeker in Sport (info@zekerinsport.nl).

Extra verzekeringen

Voor organisatoren is het mogelijk een extra verzekering af te sluiten, dit is mogelijk voor:

  • Evenementenverzekering Organisatoren
    Organiseer je als club/wedstrijdcomité een evenement, dan is een eventuele aansprakelijkheid van de wielerwedstrijd gedekt onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering die door de KNWU voor al haar leden, clubs en organisatoren is afgesloten.Zijn er naast de wielerwedstrijd echter nog andere grote activiteiten, wil je (gehuurde) materialen verzekeren, of bijvoorbeeld de onkosten bij het niet doorgaan van een evenement, dan dient hiervoor wel een aparte evenementenverzekering te worden afgesloten. Indien gewenst kan hiervoor contact opgenomen worden met onze tussenpersoon Zeker in Sport (info@zekerinsport.nl).
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
    Een verzekering die (nog) niet door de KNWU is ingekocht, maar wel sterk aan te bevelen is voor clubs is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Met het inwerking treden van de WBTR kunnen bestuurders privé aansprakelijk worden gesteld voor fouten van mede bestuursleden. Dit risico kan worden afgedekt met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Binnenkort volgt hierover meer. 

Contact

Heb je ondanks alle informatie op de site nog een vraag stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl.

Je kunt schade melden via het formulier op deze pagina: Schade melden‍.