Verzekeringen clubs

Laatste update: March 22nd, 2022

Verzekerd zijn alle bij de KNWU aangesloten clubs en personen die geen lid zijn van de KNWU, maar op verzoek van de aangesloten club technische assistentie verlenen. Hieronder lees je meer over deze verzekeringen.

Waar zijn wij voor verzekerd?

Via de KNWU zijn er collectief drie verzekeringen afgesloten:

Deze verzekering(en) gelden tijdens deelname aan de onder auspiciën van de KNWU georganiseerde evenementen. Deze gelden ook voor evenementen georganiseerd onder auspiciën van de UCI, UEC of één van de aangesloten bonden.

Extra verzekering(en)

Voor aangesloten clubs en organisatoren is het mogelijk een extra verzekering af te sluiten: