Verzekeringen clubs

Laatste update: January 3rd, 2024

Verzekerd zijn alle bij de KNWU aangesloten clubs en personen die geen lid zijn van de KNWU, maar op verzoek van de aangesloten club technische assistentie verlenen. Hieronder lees je meer over deze verzekering.

Sinds jaar en dag heeft de KNWU voor al haar leden, clubs en organisatoren een aantal collectieve verzekeringen afgesloten. Je kunt je natuurlijk tegen alles verzekeren. Maar lang niet alle verzekeringen zijn noodzakelijk en los daarvan zijn sommige premies van verzekeringen best wel duur. Premies die weer doorberekend worden in de tarieven van lidmaatschappen of licenties. Mede omdat we onze tarieven betaalbaar willen houden, heeft de KNWU alle collectieve verzekeringen nogmaals onder de loep genomen. Hieronder lees je welke collectieve verzekeringen er zijn in 2024 en welke verzekeringen niet langer geregeld zijn door de KNWU.


2024
Aansprakelijkheidsverzekering Wordt ook in 2024 aangeboden
Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering voor leden is stopgezet per 1 januari 2024
Rechtsbijstandsverzekering De rechtsbijstandverzekering was al per 1 juli 2023 stopgezet

Waar zijn wij voor verzekerd?

De enige verzekering die in 2024 collectief voor alle leden, clubs en organisatoren wordt aangeboden door de KNWU is de aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering clubs‍ ‍dekt de aansprakelijkheid van de clubs, organisatoren of een wielerbaan. Daarbij gaat het om wielerwedstrijden (alle sporten), (zaal)trainingen, cursussen, opleidingen en soortgelijke activiteiten.

Als club ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van eigen leden, deelnemers aan wedstrijden en trainingen. Als de veiligheid in gevaar komt tijdens een wedstrijd kan een club daarop aangesproken worden. Dat kan zijn voor schade aan personen, maar ook schade aan zaken. Deze verzekering biedt een primaire dekking. Let op: Er moet wel sprake zijn van wettelijke aansprakelijkheid. Als je als club wettelijk niet aansprakelijk gesteld kan worden voor een gebeurtenis, dan geeft deze verzekering geen dekking.

Deze verzekering(en) gelden tijdens deelname aan de onder auspiciën van de KNWU georganiseerde evenementen. Deze gelden ook voor evenementen georganiseerd onder auspiciën van de UCI, UEC of één van de aangesloten bonden.

Verzekeringen die zijn komen te vervallen

De collectieve ongevallenverzekering die de KNWU voorheen ook had ingekocht, is per 2024 vervallen. Wil je als club of organisatiecomité wel een ongevallenverzekering voor je vrijwilligers hebben, neem dan als eerste contact op met je eigen gemeente om na te vragen of zij deelneemt aan de collectieve vrijwilligersverzekering, waarop gemeentes kunnen zijn meeverzekerd. Doet de gemeente hier niet aan mee, dan kan contact opgenomen worden met de nieuwe tussenpersoon van de KNWU, Zeker in Sport om een offerte aan te vragen (info@zekerinsport.nl).  

Ook de collectieve rechtsbijstandverzekering die de KNWU voorheen had ingekocht, is al per 1 juli 2023 opgezegd. Wil je deze verzekering wel voor je club of wedstrijdorganisatie inkopen, neem dan contact op met onze tussenpersoon Zeker in Sport (info@zekerinsport.nl).

Extra verzekering(en)

Voor aangesloten clubs en organisatoren is het mogelijk een extra verzekering af te sluiten:

  • Evenementenverzekering
    Organiseer je als club/wedstrijdcomité een evenement, dan is een eventuele aansprakelijkheid van de wielerwedstrijd gedekt onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering die door de KNWU voor al haar leden, clubs en organisatoren is afgesloten. Zijn er naast de wielerwedstrijd echter nog andere grote activiteiten, wil je (gehuurde) materialen verzekeren, of bijvoorbeeld de onkosten bij het niet doorgaan van een evenement, dan dient hiervoor wel een aparte evenementenverzekering te worden afgesloten. Indien gewenst kan hiervoor contact opgenomen worden met onze tussenpersoon Zeker in Sport (info@zekerinsport.nl).
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
    Een verzekering die (nog) niet door de KNWU is ingekocht, maar wel sterk aan te bevelen is voor clubs is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Met het inwerking treden van de WBTR kunnen bestuurders privé aansprakelijk worden gesteld voor fouten van mede bestuursleden. Dit risico kan worden afgedekt met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Binnenkort volgt hierover meer.‍‍

Contact

Indien er nog vragen zijn kun je ook de informatie bekijken op de pagina De collectieve verzekeringen in een notendop‍.
Heb je ondanks alle informatie op de site nog een vraag stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl.

Je kunt schade melden via het formulier op deze pagina: Schade melden‍.