Medische keuring voor sporters

Verantwoord op de fiets met een medische keuring

Laatste update: September 15th, 2021

Medische keuringen zijn er voor jou als sporter. Het advies is om over een medische geschiktheidsverklaring te beschikken vanaf je 18 jarige leeftijd.

De verklaring van medische geschiktheid moet worden afgegeven door een sportarts die is aangesloten bij sportzorg.nl. Bij de medische keuring wordt beoordeeld of het medisch verantwoord is om aan georganiseerde nationale of internationale wedstrijden deel te nemen. Geadviseerd is om een keuring inclusief rust-ECG te ondergaan.

Medische screening

Naast de niet verplichte verklaring van medische geschiktheid is het jaarlijks - bij het aanvragen van je wedstrijdlicentie - wel verplicht een medische screeningslijst in te vullen. De medische screening bestaat uit een aantal vragen die beantwoord moet worden. Goed om te weten: KNWU-medewerkers kunnen je medische gegevens niet inzien.

Na het invullen van de medische screening heeft de medische commissie 10 werkdagen de tijd om deze te beoordelen. Het resultaat van deze medische screening bestaat uit twee mogelijkheden:

  1. De licentie naar keuze wordt uitgegeven
    Dit is indien er geen medische veranderingen zijn opgetreden.
  2. Een medisch consult bij een gecertificeerde sportarts is noodzakelijk. De sportarts neemt contact met je op
    Dit is indien er veranderingen zijn opgetreden in de medische toestand, waardoor herbeoordeling van de medische geschiktheid verplicht is. Indien de sportarts van mening is dat het medisch verantwoord is nationale en internationale wedstrijden te rijden, dan zal hierna de licentie naar keuze worden afgegeven.

Waar en bij wie kun je keuren?

Een sportarts kan de medische keuring verrichten en is gecertificeerd om na goedkeuring een geldig medische geschiktheidsverklaring af te geven. Je vindt een lijst met alle sportartsen bij jou in de buurt (en in de rest van het land) op www.sportzorg.nl. Je kunt een keuze maken voor een sportarts al of niet bij jou in de buurt.

Vergoeding van gemaakte kosten

Controleer na het maken van je keuzes of de keuring (gedeeltelijk) wordt vergoed door jouw ziektekostenverzekeraar. Een overzicht hiervan vind je ook op www.sportzorg.nl.