Jury opleiding BMX

Laatste update: November 8th, 2021

Binnen de sport BMX zijn er diverse opleidingen voor officials. Deze opleidingen zijn sinds 2010 opnieuw ontwikkeld volgens de Kwalificatiestructuur Arbitrage (KSA) van het NOC*NSF.

Dit betekent dat de bestaande functies van zowel baancommissarissen als juryleden een nieuwe naam en niveau indeling hebben gekregen. Door de omzetting sluiten de opleidingen beter aan op de praktijksituatie. De opleidingen zijn onderverdeeld in 3 deelgebieden, namelijk: Baanofficials, Juryofficials en Wedstrijdleiders. Binnen deze deelgebieden zijn de functies van de jury op 4 niveaus ingedeeld (niveau 2 t/m 5).

Meer informatie over deze opleiding vind je op de website van KNWU Campus

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Opleidingen via campus@knwu.nl of bel naar 085-070 1956.