Uitslagverwerking

Laatste update: June 22nd, 2022


Op deze pagina vind je informatie over de uitslagverwerking.

Wanneer de wedstrijden gereden zijn moeten de uitslagen geüpload worden in MijnKNWU. Dat kan op twee manieren: 

 1. met het .xml bestand dat vanuit MYLAPS gegenereerd wordt  
 2. met een excel bestand uit andere software

Uitslag MYLAPS XML uploaden 

 • Als de wedstrijd gereden is, exporteer je in MYLAPS Orbits de resultaten via ‘Exporteer resultaten naar bestand’ in de linker menubalk. Bekijk onderstaande instructievideo vanaf 1:43 voor meer informatie
 • Ga in MijnKNWU naar het evenement
 • Via de pagina van het evenement open je de pagina van de wedstrijd
 • Op de pagina van de wedstrijd klik op je op de actieknop in de grijze balk
 • Kies vervolgens voor Importeer MYLAPS om deze te uploaden.
 • Er opent een pop-up
 • Met de knop ‘Bladeren’ kies je voor het juiste bestand
 • Je klikt daarna op ‘Toevoegen om het bestand te uploaden
 • De uitslagen zijn daarna gelijk ingediend, er verschijnt geen knop om de pagina op te slaan. 

Delete

Foutmelding 'Wrong Race bij uploaden .xml-bestand

Krijg je bij het uploaden van een .xml-bestand bij uitslagverwerking de foutmelding 'Wrong Race' dan bevat het uitslagenbestand de verkeerde of geen event en race-id

Wat te doen?

 • Voorzie het bestand van de juiste codes. Denk hierbij aan event ID, race ID (wedstrijdnummer), rugnummers, UCI ID of KNWU ID. Corrigeer dit handmatig in het document of via Orbits. Bijschrijvers die handmatig zijn ingevoerd in Orbits moeten ook in het bestand worden voorzien van deze gegevens voor de juiste verwerking. Denk bijvoorbeeld aan renners met buitenlandse licentie waarbij nog het UCI ID ontbreekt.

 • Controleer of voor Orbits de juiste instellingen zijn toegepast, zie Handleiding instellen Orbits 4 (uitslagverwerking)

Uitslag Excel bestand uploaden 

Maak je gebruik van andere software dan MYLAPS of heb je een ander bestand vanuit MYLAPS dan het .xml bestand, dan kan je deze uitslag uploaden als een Excel bestand. 

Bekijk eerst welke voorwaarden er zijn en welke velden verplicht zijn. Zie de uitleg hieronder bij 'Voorwaarden'.

Uploaden van de uitslag in MijnKNWU gaat als volgt:

 • Ga bij de wedstrijd in MijnKNWU naar het tabblad 'Uitslag' 
 • Klik bij het blauwe blokje met 'Actie' op het pijltje zodat de opties in beeld komen
 • Kies voor 'Importeer resultaat'
 • Klik op 'Bladeren' om het bestand op te zoeken op de plek waar je deze had opgeslagen op je computer
 • Selecteer en kies voor 'Openen'
 • Er opent een scherm waar je per kolom de naam instelt
 • (Bekijk zo nodig het voorbeeld bij Uitleg hoe je kunt importeren‍) 
 • Bevat de eerste rij geen uitslag dan klik je het vinkje aan bij het selectievakje met die omschrijving.
 • Kies tot slot voor 'Upload'

Delete

Let op!

Het is belangrijk dat je bestand aan de juiste regels voldoet, anders lukt niet uploaden van de uitslag niet. 

 • Maak daarom gebruik van onderstaande template. 
 • Bekijk het voorbeeld zodat je weet hoe het bestand in elkaar moet zitten.
 • Lees de voorwaarden hieronder.
 • Hou je vervolgens aan deze voorwaarden.

Template en voorbeeld

Voorwaarden  

De kolomtitels geven aan welke kolommen verplicht zijn om in te vullen en welke niet:

 • Donkeroranje: Verplichte velden
 • Geel: Niet-verplichte velden
 • Oranje: één van de twee per regel is verplicht

Verder zijn er voor deze manier van uploaden de volgende voorwaarden:

 • Deelnemers zijn bekend bij de KNWU (met een KNWU-ID) of bij de UCI (met een UCI-ID)
 • Gebruik de Excel template en sla deze ook op als Excel bestand met de extensie .xlsxHet werkt niet als je deze opslaat als .xls, .html, .xml.csv.docs of een ander format 
 • Je mag de volgorde van de bestaande kolommen aanpassen
 • Je mag niet-verplichte kolommen (geel) verwijderen
 • Je mag zo veel als nodig extra regels toevoegen 
 • Verplichte velden zijn: 
  • KNWU-ID óUCI-ID  (Internationaal bondsnummer)
  • Positie
 • Zorg dat velden zoals tijd en nummer, geen tekstvelden zijn maar zijn ingesteld als numerieke velden 
 • Gebruik een juiste manier van tijdsregistratie door te kiezen voor één van de vier onderstaande manieren:
  • Uren, minuten, seconden en milliseconden (1:15:06.344) 
  • Uren, minuten, seconden (1:15:06) 
  • Minuten, seconden en milliseconden (15:06.344) 
  • Minuten, seconden (15:06) 
Delete

Ter info

Inmiddels is het niet meer verplicht om bij velden in te vullen evenement en wedstrijd ID.

Geen internet

Indien er geen internet is kan de uitslag weer op het thuisadres van de computerverwerker worden geüpload op MijnKNWU

Fout in de uitslag op MijnKNWU corrigeren

Een uitslag kun je wijzigen door de juiste uitslag opnieuw te uploaden in MijnKNWU. Dit gaat hetzelfde als de eerste keer uploaden. Zie de uitleg hierboven.

Juryrapport

Het basisjuryrapport is inmiddels beschikbaar in MijnKNWU. Hierop worden nog een aantal slagen gemaakt om deze te verbeteren. De voorzitter van de jury dient het juryrapport na afloop in via MijnKNWU via het tabblad ‘Rapportage’ van het evenement. Voor o.a. het ongevallenrapport komen er binnenkort nog toevoegingen binnen het tabblad ‘Rapportage’. Mochten er fouten ontstaan, extra aantekeningen gewenst zijn of een memo t.b.v. de commissie J&R, dan kunnen deze gericht worden aan reglementen@knwu.nl.