Kanskaart flexibeler organiseren

Laatste update: November 8th, 2021

Als onderdeel van de 15 kanskaarten voor de wielersport onder het thema ‘Makkelijker organiseren’ is een waaier aan de slag gegaan met de opdracht om te komen tot een geflexibiliseerd model voor het inzetten van juryleden.

De BMX kent dit model al jaren waarin het aantal (verplichte) juryfuncties is gedifferentieerd per soort wedstrijd. Eveneens is rekening gehouden met de inzet van jury zoals door de UCI gehanteerd. In de praktijk blijkt namelijk dat de KNWU andere en meerdere juryleden opstelt in wedstrijden dan wanneer de UCI verantwoordelijk is voor de samenstelling.

Waarom is een verandering noodzakelijk?

We merken dat steeds meer organisatoren ervoor kiezen om hun wedstrijd niet op de KNWU kalender aan te melden. Een reden hiervoor zijn de hoge kosten voor juryleden. Het gevolg is dat de wedstrijdkalender een steeds smaller en (te) hoog niveau van wedstrijdaanbod heeft. Dit staat haaks op ons beleid voor het aanbieden van laagdrempelig wedstrijdaanbod en het beperken van zoveel mogelijk drempels.

Daarnaast vraagt de jurering van wedstrijden minder handwerk door de inzet van technologische middelen en zal de beschikbaarheid van het aantal  juryleden de komende jaren sterk teruglopen door de gemiddelde leeftijden van het huidige jurykorps. Als wielersport lopen we voorop in de inzet van technologie en dit blijven we ook de komende jaren doen.

Door meer flexibilisering aan te brengen bij de inzet van juryleden realiseren we dat:

  • De organisatiekosten worden teruggebracht door minder of flexibele inzet van juryleden;
  • Het aantrekkelijker wordt om minder grote wedstrijden (criteriums) te organiseren;
  • De continuïteit van het verrijden van wedstrijden wordt vergroot door een mindere afhankelijkheid van een groot korps aan KNWU juryleden;
  • We de mogelijkheid creëren om op een eenvoudige manier het juryvak te leren kennen, wat nieuwe KNWU juryleden kan opleveren.

Om de inzet van juryleden te kunnen beperken zijn een aantal uitgangspunten benoemd:

  • Transponders zijn leidend in de uitslagverwerking. Dit wordt opgenomen in de jaarlijkse besluiten;
  • Renners zijn zelf verantwoordelijk voor een goed werkende transponder. Bij de wedstrijden wordt de mogelijkheid geboden om de transponder te testen;
  • Per soort wedstrijd is vastgesteld hoeveel verplichte juryleden er moeten worden ingezet en welke functies zij bekleden.

Een werkgroep is hiermee aan de slag gegaan en heeft een eerste versie van een denkrichting gepresenteerd aan de consuls tijdens het consuloverleg op 6 december 2017. Momenteel wordt de terugkoppeling van dit overleg geanalyseerd en opgepakt door de werkgroep om vervolgens in overleg te gaan met de commissie Jury en Reglementen en andere belanghebbenden.

Voor de overige kanskaarten is een update te vinden in onderstaand PDF-document.