Werkgroep jurywerving

Laatste update: November 8th, 2021

Zonder jury geen koers! Momenteel is de werkgroep jurywerving (WG), naast het werven van nieuwe juryleden, ook gaan nadenken over het vernieuwen van het vervolgtraject voor geworven juryleden in de dop.

In samenwerking met J&R en de werkgroep opleidingen wil de WG ervoor zorgen dat het jury worden laagdrempeliger wordt gemaakt, door de opstapcursus aan te passen aan de huidige tijdgeest. Het plan is om daar het komende jaar stappen in te gaan zetten.

Het doel

Naast het werven van jeugdige, nieuwe juryleden heeft de WG ook als doel deze mensen te behouden en door te laten stromen binnen de KNWU. Dit heeft als doel om de continuïteit van het jurykorps te waarborgen. De opstapcursus is hét obstakel tussen enkel geïnteresseerden en daadwerkelijk bevoegde juryleden. Het is daarom belangrijk dat deze opstapcursus laagdrempelig genoeg is om zoveel mogelijk geïnteresseerden ook daadwerkelijk jurylid te laten worden. De opstapcursus aanpassen aan de huidige tijdgeest, ofwel kijken naar de digitale mogelijkheden, is iets waar momenteel druk over wordt nagedacht door de WG in samenwerking met J&R en de werkgroep opleidingen. De WG is daarnaast trots om te melden dat het dit jaar (2017) officieel onderdeel is geworden van de commissie J&R en volledige ondersteuning vanuit de KNWU geniet.

Positieve ervaringen

De eerste juryleden in de dop die we het afgelopen jaar geworven hebben tijdens promotieactiviteiten, hebben inmiddels meegelopen bij verschillende koersen. Dit is door de personen in kwestie als zeer positief ervaren. Dit heeft ertoe bijgedragen dat een aantal zich hebben aangemeld voor de opstapcursus tot jurylid niveau twee.

Belangrijk om te melden is dat de WG zich niet beperkt tot de discipline weg. In de WG nemen ook mensen plaats uit de disciplines BMX en MTB, met in het bijzonder te noemen Yvonne Plaisant en aspirant-lid Björn van den Berg. Pim Kroon heeft inmiddels het voorzitterschap van de WG overgenomen van Joey Ermens. Joey blijft tot het einde van het jaar nog wel betrokken bij de WG om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.