Aansprakelijkheidsverzekering Organisatoren

Laatste update: January 25th, 2024

Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade die door organisatoren, vrijwilligers en/of medewerkers van het evenement aan andere personen is toegebracht tijdens wielersportevenementen.

Risico’s van organisatoren  

Als organisatie van het wielerevenement ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van deelnemers en begeleiding van deelnemers tijdens de wedstrijd. Maar ook voor vrijwilligers en verkeersregelaars die instructie krijgen van jou als organisatie. Als de veiligheid in gevaar komt tijdens een wedstrijd kan een organisatie daarop aangesproken worden. Dat kan zijn voor schade aan personen maar ook schade aan zaken. Deze verzekering biedt een primaire dekking.

Voor welk bedrag is de organisatie verzekerd?

Deze verzekering vergoedt maximaal € 2.500.000,- per voorval.

Voorbeelden van gedekte aansprakelijkheidsschades

Tijdens een wedstrijd staat een auto langs het parcours geparkeerd, net voorbij een bocht. Tijdens de koers ontstaat een valpartij waarbij ook de geparkeerde auto wordt beschadigd. De bezitter van de auto stelt jou aansprakelijk, omdat de wedstrijd plaatsvond op de openbare weg en er geen afzettingen waren. Jij bent als organisator ook wettelijk aansprakelijk.

Op een parcours is een beregeningsinstallatie neergelegd door een landbouwer. De renner komt ten val doordat de ijzeren rijplaten niet goed aan elkaar aansluiten en de renner met het voorwiel tussen de rijplaten terecht komt. Deze schade is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering van de KNWU. Naast de landbouwer is de organisator ook aansprakelijk.

Tijdens een wedstrijd loopt een door de organisatie geplaatste opblaasbare boog leeg. Een van de touwen van de boog komt vast te zitten aan het frame van de reservefiets die op de ploegleidersauto staat. Er is schade aan de fiets. De organisatie is aansprakelijk. De verzekering biedt hier derhalve dekking voor.

Tijdens een wedstrijd staat een auto direct na een bocht deels op het parcours. Een renner raakt de auto en komt ten val. In de reglementen van de organisator staat opgenomen dat de organisator verantwoordelijk is voor het vrijhouden van het parcours. De organisator is aansprakelijk.

Direct na de finish ligt een rubberen mat over kabels heen. Doordat deze mat omhoog waait (de mat was niet bevestigd met tape) komt een renner ten val. Deze schade is gedekte op de aansprakelijkheidsverzekering van de KNWU. De organisator is aansprakelijk.

Tijdens een wedstrijd komt op een kruispunt een renner in aanrijding met een auto. Er stond geen verkeersregelaar op het kruispunt. De organisator is aansprakelijk.

Voorbeelden van niet gedekte aansprakelijkheidsschades

Bij het opbouwen van het parcours raak je bij het plaatsen van de dranghekken met de lepels van een mini loader een auto. De schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Deze schade zal dus geclaimd moeten worden op de aansprakelijkheidsverzekering van het motorvoertuig.

Na het wielerevenement op zondag ruimen de vrijwilligers van jouw wielerclub de hekken op en plaatsen ze in de berm. De gemeente komt de hekken de volgende ochtend ophalen. Iemand plaatst een hek voor de grap op straat. Iemand rijdt ’s avonds over de finishstraat, maar merkt het hek te laat op. Hij stelt jou aansprakelijk voor de schade aan zijn auto. Jij bent niet aansprakelijk voor deze schade.

Als je als organisatie niet wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor een gebeurtenis, dan biedt deze verzekering geen dekking.

Verzekeringscertificaat

Verschillende instanties kunnen bij het organiseren van een wedstrijd vragen om een verzekeringsverklaring. Organisaties die aangesloten zijn bij de KNWU kunnen gebruik maken van het onderstaande verzekeringscertificaat voor 2023.

Contact

Heb je ondanks deze informatie nog een vraag stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl.