Aansprakelijkheidsverzekering leden

Laatste update: January 25th, 2023

Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade indien er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid die door jou aan andere personen is toegebracht tijdens de wielersportevenementen.

Veel Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering standaard afgesloten bij een verzekeraar. Echter in een aantal polissen van verzekeraars gelden bepaalde uitsluitingen. De KNWU verzekering dekt in het geval van uitsluiting alsnog de schade, mits je hiervoor wettelijk aansprakelijk bent.

Delete

Let op!

Bij niet-georganiseerde trainingen en wedstrijden is de aansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing.

Voor welk bedrag ben ik verzekerd?

Deze verzekering vergoedt maximaal € 2.500.000,- per voorval.

Sport- en spelsituaties

Let wel, in geval van een sport- en spelsituatie is er lang niet altijd sprake van wettelijke aansprakelijkheid. Er is hiervoor dan geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering.

Bij ongevallen in de wielersport kan de veroorzaker minder gemakkelijk aansprakelijk gesteld worden dan in andere situaties. Tijdens de wedstrijd of de training accepteren de deelnemers een bepaald risico dat er een ongelukkige manoeuvre of handeling kan plaatsvinden. De renner die de schade veroorzaakt hoeft niet in alle gevallen de schade die de mede renner lijdt te vergoeden. Er is dus geen wettelijke aansprakelijkheid tijdens deze sport- en spelsituatie. De aansprakelijkheidsverzekering biedt hier dan ook geen dekking. Dit is een risicoaanvaarding die de deelnemers tijdens het beoefenen van de sport aangaan.

Voorbeelden van niet gedekte aansprakelijkheidsschades

Je neemt deel aan een wedstrijd en rijdt met een aantal andere renners voor een sprint. De renner op kop slingert, waardoor een andere renner uitwijkt. Een valpartij is het gevolg waarbij jij schade hebt aan je fiets, helm en kleding. Dit is een schade die ontstaat tijdens de sport- en spelsituatie. De renners kunnen elkaar niet aansprakelijk stellen. Er is geen sprake van wettelijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsverzekering van de KNWU biedt hier derhalve geen dekking voor.

Je komt tijdens een wedstrijd ten val als gevolg van een massale valpartij. Je kan niet meer op tijd remmen. Je fiets is beschadigd en je hebt letsel. Je kan niemand aansprakelijk stellen aangezien het hier om een sport- en spelsituatie gaat. De aansprakelijkheidsverzekering is niet van toepassing. Mocht de letselschade van dien aard zijn dat je blijvend functieverlies hebt, dan geeft de Ongevallenverzekering ledenvan de KNWU dekking.

Elke situatie en schade is weer anders. Interpolis zal bij elke melding beoordelen of er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid. Interpolis zal bij elke melding bekijken onder welke verzekering de schade eventueel valt.

Verzekeringscertificaat

Onderstaand het verzekeringscertificaat voor 2023.

Contact

Heb je ondanks alle informatie op de site nog een vraag stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl of klik dan op onderstaande button.