Privacy en AVG voor clubs en wedstrijdorganisatoren

Laatste update: September 7th, 2023

Vanaf 25 mei 2018 dient elke club en wedstrijdorganisator te voldoen aan de nieuwe strenge privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina vind je meer informatie.

Wat is privacy eigenlijk?

Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemt men het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Als sportclub en organisatie ben je wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere personen van wie je persoonsgegevens verwerkt. Lees hier verder.

Wat verandert er?

Organisaties die persoonsgegevens verwerken – waaronder sportclubs en organisatoren van wedstrijden – krijgen meer verplichtingen. Zo ontkom je als club/stichting er niet meer aan om 'accountable' te zijn; er geldt een documentatieplicht. Je dient met documenten te kunnen aantonen dat je voldoet aan de AVG. Concreet: als club dien je beleid te maken en op te schrijven hoe je omgaat met persoonsgegevens van de leden en vrijwilligers.

Wat moet ik doen?

Begin op tijd! Als sportclub/stichting kun je nu alvast stappen nemen. Het belangrijkste is het maken en schrijven van het beleid: Hoe wil je omgaan met de persoonsgegevens van je leden? Mogen bestuursleden of commissies eigen bestanden bijhouden? En mag je de ledengegevens delen met je sponsoren? Dit zijn vragen om over na te denken (en dus om op te schrijven).

Op een rijtje

In een reeks van 5 artikelen gaan we in op de belangrijkste verplichtingen, zie bijgaande linkjes naar de artikelen

Voorbeelden

Download hieronder een drietal voorbeelddocumenten die je kunt gebruiken ter inspiratie.*

* Let op: Dit zijn voorbeelddocumenten. Deze voldoen nooit volledig aan de eisen. Het is een houvast, zodat je de juiste documentatie van je club of stichting in orde kan krijgen.

Meest gestelde vragen en AVG Helpdesk

De AVG Helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein, NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor de AVG Helpdesk.

Staat je vraag (en daarmee het antwoord) er niet bij, laat het ons dan weten door ons een mail te sturen naar avg@knwu.nl.

Heb je (technische) vragen met betrekking tot het stappenplan, dan kun je contact opnemen met Stichting AVG.

Hulp nodig?

Heb je behoefte aan meer informatie? Denk hierbij aan inhoudelijke ondersteuning of controle. Klik dan hier en laat ons weten op welk gebied we je nog beter van dienst kunnen zijn.