Talentprofielen & talentstatus

Laatste update: October 31st, 2023

Binnen het werkveld van de topsport is het belangrijk om helder te krijgen wie en om welke redenen iemand wordt aangemerkt als talent. Dit schept duidelijkheid voor jongeren, ouders en begeleiders. 

In- en uitstroom kunnen zo transparant en zo verantwoord mogelijk worden vormgegeven en middelen kunnen gericht en effectief worden ingezet. Om hier binnen de topsport helderheid in te krijgen, werken sportbonden en NOC*NSF met een zogenaamd talentprofiel.

Wanneer krijg je een talentstatus?

In de talentprofielen is per discipline terug te lezen waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een talentstatus. Deze verdelen we onder in een belofte-, nationale- en internationale talentstatus. Per 1-1-2010 zijn de talentstatussen (behorend bij de betreffende talentprofielen) ook leidend voor de toegang tot Topsport Talent Scholen en de daaraan gebonden LOOT-faciliteiten.

Talentprofielen 
Wegwielrennen

Talentprofiel 2023 - 2024

Talentprofiel mannen 2022
Talentprofiel vrouwen 2022

Baanwielrennen Talentprofiel 2022 (m/v)
BMX Talentprofiel 2023 - 2024 (m/v) (pub. 27-09-2022)
Talentprofiel 2022 (m/v)
 
Mountainbike Talentprofiel 2022 (m/v) 
Para-cycling Talentprofiel 2023 - 2024

 

Aanvragen talentstatus KNWU

Indien je een talentstatus wil aanvragen verzoeken we je het volgende te doen:

 • Bekijk de talentprofielen zoals hierboven vermeld (deze zijn opgesteld in overleg met NOC*NSF en de betreffende bondscoaches).
  • Wanneer je binnen het profiel past, stuur je een mail naar topsport@knwu.nl onder vermelding van ‘Aanvraag talentstatus’. In deze mail geef je aan:
   • Welke status je aanvraagt
   • Waarom je hieraan voldoet
   • Wat je naam en bondslidnummer is

     
  • Een collega van Team Topsport zal dit dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Vragen

Voor meer informatie kun je contact opnemen via topsport@knwu.nl

Meer weten over het combineren van topsport en onderwijs?

Bekijk de informatie op deze website van NOC*NSF.
En lees verder op de website van Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT, voorheen Stichting LOOT). Heb je daar vragen over dan kun je hier de contactgegevens vinden.