Koersen op een schone sport

Laatste update: September 4th, 2023

Doping hoort niet thuis in de sport. Daarom werken we als bond hard aan een eerlijke, integere, schone en gezonde manier van sporten. Op die manier kun jij optimaal genieten van je tijd op de fiets!

In actie tegen doping

Om de dopingproblemen in onze sport aan te pakken hebben we in 2014 een plan opgesteld. Het heet ‘Cultuurverandering in de hoogste versnelling’ en moest zorgen voor een omslag in de gedachte over doping. Bij de uitvoering van het plan werkten  we samen met NOC*NSF en de Dopingautoriteit.

Na twee intensieve jaren presenteerden we in 2016 onze conclusies. Dat betekent echter niet dat we het onderwerp anti-doping met rust laten. Integendeel! We blijven ons inzetten voor een schone sport. Dat doen we onder meer door extra dopingcontroles en anti-doping voorlichtingen.

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk hieronder de factsheet van het plan 'Cultuurverandering', download het volledige actieplan en lees wat we allemaal bereikt hebben. 

Factsheet Cultuurverandering

Inhoudelijke verantwoording KOESS

Resultaten eenmeting effectiviteitsonderzoek

10.000 stuurdoppen, 16 voorlichtingen, 100 extra controles. Het zijn zomaar wat getallen die voortgekomen zijn uit de eerste stappen van het actieplan ‘Koersen op een schone sport’. Maar welk effect hebben al deze activiteiten nou precies gehad? Dit hebben we in kaart gebracht met de eenmeting koersen op een schone sport.

Belangrijkste effecten

De grootste progressie is geboekt op het gebied van bewustwording, openheid en dopingcontroles. Concreet zien we een verhoogde toename in:

  • Het alleen gebruiken van gecontroleerde voedingssupplementen;
  • Het controleren van medicijnen op de aanwezigheid van doping;
  • Een verbeterde bekendheid met de procedures van een dopingcontrole;
  • Het melden van het zien gebruiken van of bij vermoedens van dopinggebruik (b.v. bij het vertrouwenspunt sport);
  • Een verlaging van het percentage renners wat voedingssupplementen ziet als de basis van hun sportbeoefening.

De Dopingwaaier App, een essentiële tool voor renners en gratis te downloaden in de Appstore, is bekender en wordt ook vaker gebruikt dan voor de start van het actieplan. De top-drie best gewaardeerde acties van het plan bestaan uit: extra dopingcontroles (75,5%), de 100% Dope Free Challenge (32%) en voorlichting (30,2%).

De feiten op een rij

In onderstaande infographic vind je een kort overzicht van wat er precies gedaan is in het kader van ‘Koersen op een schone sport’ en de meest in het oog springende effecten als het gaat om de gewenste cultuurverandering. Het gehele rapport naar aanleiding van de 1-meting die is uitgevoerd onder KNWU-leden is hieronder te downloaden.

KOESS: Wat is er gebeurd?

Rapport KNWU Eenmeting - 2015

Het verhaal van Rudi Kemna

In de winter 2013/voorjaar 2014 heeft Rudi Kemna in samenwerking met de Dopingautoriteit door het hele land inspirerende anti-doping voorlichten verzorgd. Niet alleen bij de districten, maar Rudi is ook langs geweest bij de RTC’s, NTC’s, de 'Dag van de wielersport' en op een bijeenkomst voor de ploegen. Het verhaal van Rudi is ook online beschikbaar en inzetbaar om binnen jouw club of trainingsgroep te gebruiken om het onderwerp bespreekbaar te maken of de discussie op te starten.

In samenwerking met de Dopingautoriteit is tevens een korte handleiding ontwikkeld op welke wijze je deze video kunt inzetten om een discussieavond op de club kunt opzetten met betrekking tot dit thema. Deze kun je hieronder downloaden.

Koersen op een schone sport voor verenigingen (workshop)

Vragen

Heb je nog vragen neem dan contact op via ons contactformulier.

Zie ook 'Anti-doping: Praktische Info en Handige links.