Buitenland toestemming

Alles over toestemming voor wedstrijden in het buitenland.

Laatste update: December 13th, 2021

Delete

Coronamaatregelen in het buitenland

In het buitenland gelden uiteraard ook regels met betrekking tot corona. Niet alleen ter plekke maar ook voor mensen die uit "rode gebieden" of naar "rode gebieden" reizen. Check op ons artikel Corona richtlijnen voor fietsen in het buitenland‍ voor meer informatie hierover. Deze regels zijn uiteraard aanvullend op de door de KNWU gestelde regels rondom buitenland toestemming.

Als je in het buitenland aan een wedstrijd wil meedoen dan moet je daar toestemming voor hebben. Deze toestemmingen worden door de nationale bonden (ook buitenlandse bonden hebben hier afspraken over gemaakt) geregeld om te voorkomen dat evenementen in het eigen land, georganiseerd door organisatoren uit het eigen land, zonder deelnemers staan. Zonder organisatoren geen wedstrijden, zonder deelnemers geen organisatoren.

Of je wel of geen toestemming krijgt hangt af van de discipline, de licentiecategorie en eventuele wedstrijden in eigen land. Via het 'keuzemenu' hieronder kom je snel tot het antwoord op de vraag of je toestemming krijgt en hoe je de dan regelt.

Krijg ik toestemming 2021 - 2022

Decision Tree
Voor welke discipline wil je toestemming aanvragen?
 • Mountainbike
 • Veldrijden
 • BMX Race
 • Baanwielrennen
 • Wegwielrennen
 • Para-cycling
 • Add Button
Voor welke categorie vraag je de buitenlandtoestemming aan?
 • Jeugd, Nieuwlingen, Junioren, Masters 40+
 • Overig
 • Add Button
Is er een nationale wedstrijd dichterbij waar je aan mee kunt doen? (Reken hierbij de afstand van woonplaats tot Nederlandse wedstrijd en tel daar 20Km bij op).
 • Ja
 • Nee
 • Add Button
Je krijgt geen toestemming om in het buitenland deel te nemen. Dit ter bescherming van de deelnemersaantallen bij Nederlandse wedstrijden en hun organisatoren.
Je mag in het buitenland deelnemen met uitzondering van de datums welke op de toestemmingsbrief zijn vermeld. Je kunt hieronder voor mountainbike de specifieke toestemming downloaden.
Je kunt de toestemmingsbrieven voor veldrijden zelf downloaden uit onderstaande lijst.
Voor welke licentiecategorie wil je buitenlandtoestemming aanvragen?
 • Jeugd, Nieuweling, Junior (m/v)
 • Overig
 • Add Button
Is er een wedstrijd in het district waar jouw club toe behoort?
 • Ja
 • Nee
 • Add Button
Neem je deel aan de buitenlandse wedstrijd met de nationale selectie of via een districtsploeg?
 • Ja
 • Nee
 • Add Button
Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijd dien je het volgende te hebben geregeld:

Zonder deze melding ben je niet startgerechtigd in de buitenlandse wedstrijd.

In principe heb je geen toestemming om te starten in deze buitenlandse wedstrijd. Zijn er toch omstandigheden waarom dit toch mogelijk moet zijn dan kan je dispensatie aanvragen via de consul van het district waar je club bij hoort.

Klik hier om contact op te nemen met de consul van je district.
Is er een één of meerdaagse wedstrijd in Nederland voor jouw licentiecategorie?
 • Ja
 • Nee
 • Add Button
Staat jouw club met een volledig team aan de start van deze één- of meerdaagse wedstrijd?
 • Ja
 • Nee
 • Add Button
Is de buitenlandse wedstrijd individueel of in ploegverband?
 • Individueel
 • Ploegverband
 • Add Button
Je kunt toestemming voor deelname aan deze buitenlandse wedstrijd aanvragen bij de Consul van het District waarbinnen je club valt. Klik hier om contact op te nemen met de consul van je district.
Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijd dien je het volgende te hebben geregeld:

Zonder deze melding ben je niet startgerechtigd in de buitenlandse wedstrijd.

Er wordt geen toestemming verleend omdat er binnen Nederland nog ruimte is voor jou om mee te doen aan een wedstrijd binnen ploegverband.
Je kunt toestemming voor deze buitenlandse wedstrijd vragen aan de Consul van het District waarbinnen je club valt. Klik hier om contact op te nemen met de consul van je district.
Je kunt de toestemmingsbrief zelf downloaden via een van onderstaande links
Voor welke categorie vraag je de buitenlandtoestemming aan?
 • Jeugd, Nieuwelingen, Junioren of Masters 40+
 • Overig
 • Add Button
Is er een nationale wedstrijd dichterbij waar je aan mee kunt doen? (Reken hierbij de afstand van woonplaats tot Nederlandse wedstrijd en tel daar 20Km bij op).
 • Ja
 • Nee
 • Add Button
Je krijgt geen toestemming om in het buitenland deel te nemen. Dit ter bescherming van de deelnemersaantallen bij Nederlandse wedstrijden en hun organisatoren.
Je mag in het buitenland deelnemen met uitzondering van de datums welke op de toestemmingsbrief zijn vermeld. Je kunt hieronder voor veldrijden de specifieke toestemming downloaden.
Je kunt de toestemmingsbrieven voor veldrijden zelf downloaden uit onderstaande lijst.
Jouw club dient toestemming te vragen voor deze wedstrijd bij het secretariaat van de Afdeling.
Je kunt toestemming voor deze buitenlandse wedstrijd vragen aan de Consul van het District waarbinnen je club valt. Klik hier om contact op te nemen met de consul van je district.
Toestemming voor wedstrijden in het buitenland krijg je via een toestemmingsbrief. Deze kan je hieronder downloaden.

(schemaversie 08-02-2019)

Wil je liever bovenstaande keuzelijst in één overzicht klik dan hier. Buitenland toestemming - overzicht 2021 - 2022

Algemene toestemmingsbrieven

Download de brief en vul zelf eerst de delen in waar de tekst in het rood staat. Stuur deze vervolgens naar toestemmingsbrief@knwu.nl. Daarna zullen wij een controle doen en een ondertekende versie retour sturen.

Toestemmingsbrieven per discipline

BMX

Als je als BMX'er wilt deelnemen aan buitenlandse wedstrijden dien je hiervoor toestemming te krijgen. Dit verloopt via het secretariaat van de Afdeling. Op deze pagina vind je de contactpersonen van alle afdelingen. Via het formulier kun je de secretaris bereiken.

Baanwielrennen

Als je als baanwielrenner wilt deelnemen aan buitenlandse wedstrijden dien je hiervoor toestemming te krijgen. Dit verloopt via de consul van het District. Op deze pagina vind je de contactpersonen van alle districten. Via het formulier kun je de consul bereiken.

Para-cycling

Als je als para-cyclist wilt deelnemen aan buitenlandse wedstrijden dien je hiervoor toestemming te krijgen. Hiervoor kan je onderstaand document (vrouw of man) gebruiken.

Mountainbike  

Als je wil deelnemen aan mountainbike en veldritten in het buitenland en er in Nederland geen wedstrijd op de KNWU kalender staat is er altijd een toestemmingsbrief te verkrijgen die te downloaden is per categorie (zie onderstaande de lijst met downloads).

Voor de jeugd, nieuwelingen, junioren en masters 40+ is de volgende voorwaarde gesteld indien ze een toestemmingsbrief willen aanvragen (we bekijken dit per individu):

 • Wanneer een Nederlandse nationale wedstrijd qua reisafstand verder weg is dan de buitenlandse wedstrijd krijgt de renner dispensatie.
  We rekenen hierbij van woonplaats van de renner tot plaats waar de wedstrijd gehouden wordt en gebruiken hiervoor Google maps. Ter bescherming van de Nederlandse wedstrijden wordt bij de afstand naar de buitenlandse wedstrijd 20 km opgeteld.

Indien je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden dien je de volgende stappen te nemen:

 1. Je mailt je club (geeft door om welke datum/wedstrijd het gaat)
 2. De club doet een check op de KM’s
 3. De club stuurt de aanvraag - uiterlijk 5 werkdagen voor de wedstrijd - door naar toestemmingsbrief@knwu.nl (en vermeld daarbij duidelijk om welke renner het gaat, wat zijn/haar UCI code is en benoemd de wedstrijddatum en locatie)

* Een renner uit een talentgroep/selectie krijgt toestemming voor het rijden in het buitenland in overleg met de coaches van de desbetreffende sport. Toestemmingen voor het rijden op de weg lopen onveranderd via de consuls.

Veldrijden

Als je wilt deelnemen aan mountainbike en veldritten in het buitenland en er in Nederland geen wedstrijd op de KNWU kalender staat is er altijd een toestemmingsbrief te verkrijgen die te downloaden is per categorie (zie onderstaand de lijst met downloads).

Voor de jeugd, nieuwelingen, junioren en masters 40+ is de volgende voorwaarde gesteld indien ze een toestemmingsbrief willen aanvragen (we bekijken dit per individu):

 • Wanneer een Nederlandse nationale wedstrijd qua reisafstand verder weg is dan de buitenlandse wedstrijd krijgt de renner dispensatie. We rekenen hierbij van woonplaats van de renner tot plaats waar de wedstrijd gehouden wordt en gebruiken hiervoor Google maps. Ter bescherming van de Nederlandse wedstrijden wordt bij de afstand naar de buitenlandse wedstrijd 20km opgeteld.

Indien je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden dien je de volgende stappen te nemen:

 1. Je mailt je club (geeft door om welke datum/wedstrijd het gaat)
 2. De club doet een check op de KM’s
 3. De club stuurt de aanvraag - uiterlijk 5 werkdagen voor de wedstrijd - door naar toestemmingsbrief@knwu.nl (en vermeld daarbij duidelijk om welke renner het gaat, wat zijn/haar UCI code is en benoemd de wedstrijddatum en locatie)

* Een renner uit een talentgroep/selectie krijgt toestemming voor het rijden in het buitenland in overleg met de coaches van de desbetreffende sport. Toestemmingen voor het rijden op de weg lopen onveranderd via de consuls.

Veldrijden in België

Er zijn speciale richtlijnen voor renners van buiten België die aan Belgische veldritten wensen deel te nemen:

 • Buitenlandse renners die niet geregistreerd zijn in een UCI-team en die wensen deel te nemen aan Belgische veldritten dienen in het bezit te zijn van:
  • een geldige rennersvergunning afgeleverd door hun nationale federatie ( = een (inter)nationale wedstrijdlicentie)
  • een schriftelijke toelating afgeleverd door hun nationale federatie met vermelding van de datum en de locatie van de wedstrijd waaraan zij mogen deelnemen; (= een toestemmingsbrief)

 • Renners die wensen deel te nemen aan veldritten in Vlaanderen moeten zich ook vooraf inschrijven om aan de wedstrijden deel te nemen. In alle veldritten in het kader van B-wedstrijden alsook in alle wedstrijden voor Nieuwelingen mogen maximum 70 renners per categorie deelnemen.

Wegwielrennen

Als je als wegwielrenner wilt deelnemen aan buitenlandse wedstrijden dien je hiervoor toestemming te krijgen. Dit verloopt via de consul van het district. Op deze pagina vind je de contactpersonen van alle districten. Via het formulier kun je de consul bereiken.

Voor de jeugd, nieuwelingen en junioren gelden aanvullende regels voor toestemming. Deze licentiecategorieen krijgen geen toestemming indien een van de volgende situaties van toepassing is.

 • Er is een nationale éen- of meerdaagse wedstrijd in clubverband waar jouw club aan meedoet en het deelnemende team nog niet volledig is.
 • Er is een wedstrijd binnen jouw district waar je aan mee kunt doen.

Vragen

Heb je vragen over toestemmingsbrieven of wil je een toestemmingsbrief toesturen ter ondertekening? Stuur dan een bericht aan toestemmmingsbrief@knwu.nl. Een blanco toestemmingsbrief kun je vinden bovenaan deze pagina.