Indeling districten

Een overzicht van de districten in Nederland

Laatste update: May 8th, 2023

Voor de disciplines weg, mountainbike, veldrijden, baanwielrennen en kunstwielrijden is Nederland ingedeeld in districten. 

Delete

Let op! Structuurwijziging naar regionale indeling

In het voorjaarscongres van juni 2022 is besloten een structuurwijziging door te voeren om de organisatie te moderniseren en sneller en directer in te kunnen spelen op veranderingen. In de herstructurering van de KNWU verdwijnt de bestuurlijke laag van districten en afdelingen en tegelijkertijd wordt overgestapt naar een regionale indelingHet doel is een compactere besluitvorming te realiseren en tegelijkertijd de werkwijze en eenduidigheid binnen de regio’s te verbeteren.

Pas na de definitieve besluitvorming zal dit artikel over indeling districten worden herschreven!

Blijf op de hoogte over de structuurwijziging via de informatie bij Dossier structuur en strategie 2023. Lees bijvoorbeeld artikel mei 2023: https://www.knwu.nl/magazine/structuurtransitie-overleggen-met-bestuurders-en-vrijwilligers.


Vermelding district 

  • In je MijnKNWU account staat bij 'Profiel' het district van je woonadres (het thuisadres).
  • Op je licentiepas staat het district van de club waar je de licentie op hebt aangevraagd.

Let op!

  • Voor districts (regio) kampioenschappen op de weg en veldrijden geldt dat je uitkomt in het district waar je woonplaats toe behoort, met uitzondering van de categorie Jeugd 1 t/m 7. De jeugd komt uit in het district waarin de club actief is.

  • Voor de districts (regio) kampioenschappen bij het mountainbiken geldt met ingang van 1 januari 2022 dat je uitkomt in het district waar je woonplaats toe behoort, met uitzondering van de categorie Jeugd 1 t/m 7. Voor de jeugd blijft bepalend de vestigingsplaats van de club.  

  • Voor BMX Race geldt niet een indeling per district, maar een indeling per Afdeling. Je komt uit in de afdeling waar de club toe behoort.

Kaart met KNWU Districten

Wil je weten in welk district je club of je woonplaats ligt, check dan onderstaande kaart.

Contact opnemen met een district

Lees op deze pagina wie de bestuursleden zijn bij de Districten (en Afdelingen) en gebruik de contactformulieren op die pagina.