Ploegleidersautoverzekering

Laatste update: August 28th, 2023

Waarvoor is de Ploegleidersautoverzekering bedoeld?

Deze ploegleidersautoverzekering - die separaat aangevraagd kan worden - is bedoeld voor teams uit Nederland en uitsluitend voor wedstrijden georganiseerd door of onder auspiciën van de KNWU: 

Niet verzekerd is het rijden van de eigen woning naar de koers en terug. Voor auto’s die door een garagebedrijf ter beschikking worden gesteld is een uitzondering gemaakt. Deze voertuigen zijn verzekerd voor het aansprakelijkheidsrisico. De dekking voor deze voertuigen is geldig vanaf het moment dat de voertuigen bij het garagebedrijf worden opgehaald en eindigt op het moment dat deze voertuigen weer zijn teruggebracht.

Delete

Deelname aan wedstrijden wordt vaak door een reguliere autoverzekering uitgesloten. Deze ploegleidersverzekering kan daarom aanvullend naast je reguliere verzekering worden afgesloten per wedstrijddag voor deelname aan wedstrijden.

Welke keuzes zijn er?

Cascoverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor schade als gevolg van een ongeval met de auto. Voorwaarde is dat de auto niet ouder mag zijn dan 8 jaar. Bij een totaal verlies wordt de dagwaarde vergoed. Het eigen risico is € 135,00 per schadegebeurtenis. Dit wordt in mindering gebracht op het schadebedrag. Het verzekerd bedrag voor schade aan de auto bedraagt maximaal € 50.000,00.

WA-verzekering

Als door de ploegleidersauto tijdens het begeleiden van de koers schade aan anderen wordt veroorzaakt kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Daar biedt deze verzekering dekking voor. Ook als de eigenaar van de ploegleidersauto deze schade niet wil claimen op zijn eigen WA-verzekering, dan kan de wedstrijdorganisatie voor deze auto een WA verzekering afsluiten. Het verzekerd bedrag voor schade aan derden is € 2.500.000,00.

Ongevallen inzittenden verzekering

Verzekerd zijn alle inzittenden van de auto. De vergoeding is:

  • € 25.000,00 in geval van overlijden
  • € 50.000,00 in geval van blijvende invaliditeit

Wat is de premie?

Voor de verzekering gelden de volgende verzekerde bedragen en premies:

  • Casco verzekering: Het maximaal verzekerde bedrag is € 50.000,00. De premie is € 30,00 per dag per auto
  • WA verzekering: de premie is € 45,00 per dag per auto
  • Ongevallen inzittenden verzekering: de premie is € 7,15 per dag per auto

Aanmelden

Een organisator, club of team kan de ploegleidersauto voor een bepaalde wedstrijd verzekeren door in MijnKNWU te gaan naar het tabblad met de naam van de organisatie, club of team en te klikken op 'Producten'. Maak daar een keuze en vul de periode en naam van het evenement in. 

Je kunt kiezen voor 'Ploegleidersauto: Ongevallen inzittenden' of 'Ploegleidersauto: WA+Cascoverzekering' óf 'Ploegleidersauto: WA verzekering'. Wil je toch alleen een Cascoverzekering aanvragen en staat deze optie niet in beeld? Stuur dan een bericht aan verzekeringen@knwu.nl .

Kijk bij Rollen en rechten in MijnKNWU om te lezen met welke rol je in MijnKNWU bij Producten een aanvraag kunt doen.

Contact

Heb je ondanks deze informatie nog een vraag stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl.

Je kunt schade melden via het formulier op deze pagina: Schade melden‍.