Rechtsbijstandverzekering Organisatoren

Laatste update: September 12th, 2021

Als je schade hebt als gevolg van een verkeersongeval of als iemand anders voor je schade aansprakelijk is, dan worden de kosten van het verhaal vergoed of gaat de verzekeraar de schade namens jou verhalen op de schuldige tegenpartij. Ook de kosten van verweer vallen onder de vergoeding als je voor een overtreding van verkeersrechtelijke aard strafrechtelijk wordt vervolgd. De rechtsbijstandverzekering is alleen geldig binnen Europa.

Voor welk bedrag is de organisatie verzekerd?

Deze verzekering vergoedt maximaal € 25.000,- per voorval voor de verhaal- en verweerkosten.

Let wel, de verzekering dekt alleen de bijstand die zij verlenen in het verhalen van de geleden schade. Zij vergoedt dus niet de geleden schade die is opgetreden tijdens het voorval. Daarnaast dekt de verzekering ook niet de gemaakte advocaatkosten als deze zelf door de organisator is ingeschakeld.

De verzekeraar zal elke melding toetsen op haalbaarheid en belang dat ermee gemoeid is. Blijkt de haalbaarheid en eventueel het belang dusdanig klein te zijn, dan kan de verzekeraar besluiten de zaak niet verder in behandeling te nemen.

Contact

Heb je ondanks alle informatie op de site nog een vraag mail dan naar verzekeringen@knwu.nl of klik op onderstaande button.