Ongevallenverzekering Organisatoren

Laatste update: August 30th, 2023

Deze ongevallenverzekering keert een bedrag uit als je door een ongeval komt te overlijden of bij blijvende invaliditeit.

Voor welk bedrag ben ik verzekerd?

  • € 10.000,- bij overlijden;
  • Maximaal € 50.000,- bij algehele blijvende invaliditeit.
    Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een percentage van het verzekerd kapitaal
    uitgekeerd. Voor alle duidelijkheid: schade aan het gebit wordt volgens de
    polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering niet als invaliditeit gezien en wordt
    dus niet vergoed.

Voorbeelden van gedekte ongevallenverzekeringsschades

Een verkeersregelaar op de motor komt ongelukkig ten val tijdens een wielerkoers. Bij deze val heeft hij een flinke verwonding aan zijn arm opgelopen waarbij de arm onherstelbaar is beschadigd. Als blijkt dat zijn arm nooit meer zal functioneren door dit ongeval zal hij een percentage krijgen van het verzekerde bedrag. Aangezien het hier dus niet om algehele invaliditeit gaat zal er een percentage van het bedrag van € 50.000,-  worden uitgekeerd.

Mocht hij tijdens dit motorongeval dusdanig hard ten val zijn komen waardoor hij blijvend in een rolstoel terecht komt dan zal, afhankelijk van het blijvende lichamelijke functie verlies, een hoger percentage van de dekking worden uitgekeerd.

Tijdens de opbouw van een wielerevenement onder auspiciën van de KNWU komt een vrijwilliger onder een paar afzethekken terecht die van een vrachtwagen vallen. Tijdens dit ongeval loopt de vrijwilliger letselschade op aan zijn been. Mocht er sprake zijn van blijvend functieverlies aan het been door dit ongeval, dan zal in dit geval ook een percentage van de € 50.000,- worden uitgekeerd.

Voorbeelden van niet gedekte ongevallenverzekeringsschades

Een verkeersregelaar op de motor komt ongelukkig ten val tijdens een wielerkoers. Bij deze val heeft hij een flinke verwonding aan zijn arm opgelopen waarbij zijn arm zwaar gewond is. Ondanks deze verwonding zal de arm binnen een half jaar geheel hersteld zijn. Aangezien het hier niet om blijvend functieverlies van de arm gaat zal er geen dekking op de ongevallenverzekering zijn.

Verzekeringscertificaat

Onderstaand het verzekeringscertificaat voor 2023.

Contact

Heb je ondanks alle informatie op de site nog een vraag mail dan naar verzekeringen@knwu.nl.