Rechtsbijstandverzekering clubs

Laatste update: July 3rd, 2023

In dit artikel stond informatie over de collectieve rechtsbijstand verzekering clubs KNWU. 

Delete

Let op! Het congres heeft besloten om de collectieve rechtsbijstandverzekering te beëindigen per 1 juli 2023. 

Meer informatie over het beëindigen van de collectieve rechtsbijstandverzekering van de KNWU lees je in de congresstukken op ons kenniscentrum, zie Congresstukken en overleggen.

Clubs kunnen zelf de keuze maken om wel of niet te beschikken over een eigen rechtsbijstandverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het advies van de KNWU is om in ieder geval te beschikken over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Zie ook Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Vragen

Heb je vragen over verzekeringen? Stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl.