Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Laatste update: June 28th, 2022

Een belangrijke verzekering voor bestuurders en toezichthouders van vennootschappen, organisatoren en clubs. Zij kunnen immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heb je dit risico afgedekt.

Ben jij een bestuurder, commissaris of toezichthouder van een vennootschap, organisatie of club? Dan moet je soms lastige keuzes maken. Maar als bestuurder loop je het risico aansprakelijk te worden gesteld als een keuze verkeerd uitpakt. Zorg daarom dat je met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gedekt bent voor schade door een bestuurlijke fout van jezelf of een medebestuurder. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan als een beslissing verkeerd uitpakt.

Voorbeelden van verzekerde bestuursfouten:

 • Tekortschieten in het beheer van het vermogen van de rechtspersoon
 • Fouten in de uitvoering van het beleid
 • Onjuiste of onvoldoende verantwoording bij financiële resultaten
 • Onvoldoende deskundigheid inschakelen bij belangrijke financiële transacties
 • Onverantwoord kostbaar investeren
 • Verwaarlozing van de kredietbewaking

Kosten van een aansprakelijkheidsclaim kunnen snel flink oplopen. Maar ook als de rechter een claim afwijst, dan brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Als je als bestuurder geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebt, dan draai je persoonlijk op voor schadeclaims en eventuele hoge advocaatkosten.

Waarom deze verzekering afsluiten?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan je als bestuurder helpen bij het beschermen van je privévermogen in gevallen van aansprakelijkheidskwesties. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren biedt hiervoor geen dekking. Bovendien moeten alle stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het doel van deze wet is om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd:

 • Aansprakelijkheid ontstaan door een onbehoorlijke taakvervulling van jezelf, een bestuurslid of toezichthouder
 • Aansprakelijkheid ontstaan door een onrechtmatige daad
 • Kosten van een rechtszaak als je aansprakelijk wordt gesteld
 • Kosten van een rechtszaak in verband met milieuschade tot € 250.000,-

Wat is er niet verzekerd:

 • Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet, zoals een dwangsom of boete
 • Schade door misbruik van je rol als bestuurder
 • Schade aan personen of aan spullen van een ander

Bereken je premie

Wil jij als bestuurder gedekt zijn voor schade door bestuursfouten? De kosten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verschillen per rechtsvorm. Ook de omvang van je organisatie en het verzekerd bedrag beïnvloeden de premie. De organisatie sluit deze verzekering voor haar bestuurders. De verzekerden zijn alle bestuurders, toezichthouders en/of commissarissen van de rechtspersoon.

Benieuwd wat de kosten zijn van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Klik dan hier om je premie te berekenen.