Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Laatste update: January 14th, 2022

Een belangrijke verzekering voor bestuurders en toezichthouders van vennootschappen, organisatoren en clubs. Zij kunnen immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heb je dit risico afgedekt.

De verzekering heeft als doel het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders te beschermen tegen aanspraken van derden. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt verweer en/of dekking tegen deze aanspraken. De rechtspersoon sluit deze verzekering voor haar bestuurders. De verzekerden zijn alle bestuurders, toezichthouders en/of commissarissen van de rechtspersoon.

Derden of de rechtspersoon zelf kunnen de bestuurders en toezichthouders aanspreken in hun privévermogen. De bestuurder kan worden aangesproken voor onbehoorlijke taakvervulling. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Tekortschieten in het beheer van het vermogen van de rechtspersoon
  • Fouten in de uitvoering van het beleid
  • Onjuiste of onvoldoende verantwoording bij financiële resultaten
  • Onvoldoende deskundigheid inschakelen bij belangrijke financiële transacties
  • Onverantwoord kostbaar investeren
  • Verwaarlozing van de kredietbewaking

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als de rechter een claim afwijst, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Als de bestuurder geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft, dan draait hij persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.

De premies van deze verzekering bij een balanstotaal tot € 500.000,00 zijn als volgt (excl. 21% assurantiebelasting):

DEKKINGSLIMIET PREMIE
€ 100.000,- € 250,-
€ 250.000,- € 300,-
€ 500.000,- € 365,-

Voor een verzekeringsaanbod kun je via jouw plaatselijke Rabobank vragen naar het KNWU-voorstel.