Verzekeringen - organisatoren

Laatste update: September 12th, 2021

Alle organisatoren die onder auspiciën van de KNWU een wieler gerelateerd evenement organiseren, alle aangesloten clubs en organisatoren, personen die geen lid zijn van de KNWU, maar op verzoek van de aangesloten club of organisator technische assistentie verlenen, en personen die voor de wedstrijdorganisatie werkzaamheden verrichten, mits de werkzaamheden geen beroepsmatig of commercieel karakter hebben zijn verzekerd. Een overzicht van de medewerkers moet voor de wedstrijd bij de jury worden afgegeven en dient op verzoek te worden getoond. Onderstaand de verschillende verzekeringen.

Waar zijn wij voor verzekerd?

Via de KNWU zijn er collectief drie verzekeringen afgesloten:

Deze opties gelden tijdens deelname aan de onder auspiciën van de KNWU georganiseerde evenementen. De verzekeringen gelden ook voor evenementen georganiseerd onder auspiciën van de UCI, UEC of een van de aangesloten bonden.

Extra verzekeringen

Voor organisatoren is het mogelijk een extra verzekering af te sluiten, dit is mogelijk voor: