Ongevallenverzekering leden

Laatste update: August 24th, 2023

Deze ongevallenverzekering keert een bedrag uit als je door een ongeval komt te overlijden of bij blijvende invaliditeit.

Voor welk bedrag ben ik verzekerd?

  • € 10.000,- bij overlijden;
  • Maximaal € 50.000,- bij algehele blijvende invaliditeit.
    Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een percentage van het verzekerd kapitaal
    Voor alle duidelijkheid: schade aan het gebit wordt volgens de
    polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering niet als invaliditeit gezien en wordt
    dus niet vergoed.

Voorbeelden van gedekte Ongevallenverzekeringsschades

Je komt ongelukkig ten val tijdens een wielerkoers. Bij deze val heb je een flinke verwonding aan je hand opgelopen, waarbij je pink onherstelbaar wordt beschadigd. Als blijkt dat je pink nooit meer zal functioneren door dit ongeval, dan zal je een percentage krijgen van het verzekerde bedrag. Aangezien het hier dus niet om algehele invaliditeit gaat zal een percentage van het bedrag van € 50.000,- worden uitgekeerd.

Mocht je tijdens deze val dusdanig hard ten val zijn gekomen waardoor je blijvend in een rolstoel terecht komt, dan zal, afhankelijk van je blijvende lichamelijke functieverlies, een hoger percentage van de dekking worden uitgekeerd.

Elke situatie is dus anders en zal dan ook specifiek beoordeeld worden op het functieverlies door het ongeval waarbij het percentage van de uitkering wordt bepaald.

Voorbeelden van niet gedekte Ongevallenverzekeringsschades

Je komt ongelukkig ten val waarbij jij je hand zwaar verwond. Bij opname in het ziekenhuis blijkt dat je hier nog wel een tijdje last van blijft houden, maar het vooruitzicht is dat je hand binnen 6 maanden volledig is genezen. Aangezien hier geen sprake is van blijvend functieverlies kan geen aanspraak worden gemaakt op de ongevallen verzekering. Wanneer onduidelijk is of het functieverlies blijvend is of niet, is het verstandig de schade op te geven aan de verzekering, zodat in een later stadium bepaald kan worden of er aanspraak gemaakt kan worden op de ongevallenverzekering.

Je bent tijdens een trainingsrit zwaar ten val gekomen waarbij je twee voortanden hebt verloren. Deze schade is niet gedekt op de ongevallenverzekering aangezien een uitsluiting geldt voor schade aan het gebit.

Verzekeringscertificaat

Onderstaand het verzekeringscertificaat voor 2023.

Contact

Heb je ondanks alle informatie op de site nog een vraag stuur dan een bericht naar verzekeringen@knwu.nl.