Aanmelden Landelijk discipline team

Laatste update: January 17th, 2022

De KNWU erkent een Landelijke Discipline Team (LDT) die daartoe gekwalificeerd is volgens de reglementen. De KNWU is verantwoordelijk voor het verlenen van een erkenning en kwalificatie aan een LDT.  

Aanmelding Landelijke Teams seizoen 2022

Delete

Let op!

Er is een nieuwe wijze van aanmelding LDT team voor seizoen 2022!

Algemeen

De KNWU erkent de Landelijke Discipline Teams (LDT) die daartoe gekwalificeerd zijn volgens de KNWU reglementen (m.n. de artikelen 1.1.046.06 bis e en 1.1.046.13). De KNWU is verantwoordelijk voor het verlenen van een erkenning en kwalificatie aan een LDT. De KNWU stelt voorwaarden aan de selectie om renners onder goede omstandigheden de wielersport te laten beoefenen rekening houdend met de wettelijke verplichtingen die in Nederland gelden. De KNWU behoudt zich het recht voor om een erkenning aan een LDT, die niet meer te voldoet aan de minimumvoorwaarden, teniet te doen.

Definitie LDT

LDT’s zijn – niet professionele en/of semi-professionele – in Nederland gevestigde ploegen die erkend en ‘gekwalificeerd’ zijn door de KNWU. De teams dienen aangesloten te zijn bij de KNWU. De exacte structuur van deze teams (juridische en financiële status, registratie, garanties, modelcontracten etc.) is vastgelegd door de KNWU die de status van een LDT team toekent.

Naamgeving teams

Landelijk Discipline Team Paracycling    
Landelijk Discipline Team BMX  
Landelijk Discipline Team Offroad                      
Landelijk Discipline Team Kunstwielrijden
Landelijk Discipline Team Baan          
Landelijk Discipline Team Strandrace      
LTPC
LTFX
LTMB/LTVR
LTKW
LTBA
LTST

Reglementering KNWU

De volgende reglementen zijn van toepassing op LDT’s, die als zodanig door de KNWU erkend willen worden:

 1. De selectie/ploeg dient te zijn ondergebracht in een stichting, die is aangesloten (= een vorm van lidmaatschap, hier zijn geen extra kosten aan verbonden) bij de KNWU;

 2. Het aantal renners/rensters welke bij een LDT kunnen worden ondergebracht is:
  • LTPC | Minimaal 2 (vanaf beloften)
  • LTFX | Minimaal 2 (vanaf 13 jaar)
  • LTOR (Offroad) | Minimaal 1 (vanaf nieuwelingen)
  • LTKW | Minimaal 2 (vanaf beloften)
  • LTBA | Minimaal 4 (vanaf nieuwelingen)
  • LTST | Minimaal 1 (vanaf junioren)

 3. Er moeten contracten zijn afgesloten tussen de renners en de ploeg. Contracten moeten altijd een looptijd hebben zoals beschreven in artikel 1.1.038.11

 4. Bij minderjarige renners in het team wordt er ten strengste aanbevolen dat er een gelicentieerde trainer aanwezig is met een VOG verklaring.

 5. Bij aanwezige kaderleden moeten contracten zijn afgesloten tussen het team en de kaderleden (ploegleider, soigneur, trainer, mecanicien). Alle kaderleden moeten in bezit zijn van een KNWU lidmaatschap en diploma. Het team draagt zelf de verantwoordelijkheid voor gediplomeerde kaderleden, waarbij een trainer WT2 minimaal verplicht is.  

 6. Er mogen jaarlijks alleen transfers tussen LDT teams plaatsvinden in de periode van 1 tot 25 juni. Dit geldt niet voor renners die voor het eerst bij een LDT worden geregistreerd. Zie artikel 1.1.046.10 onder punt h.

 7. In het geval van een contract waarbij er een vergoeding wordt betaald mag de betaling alleen plaatsvinden op het rekeningnummer van de renner zoals aangegeven staat in het contract. Alleen bewijs van de volbrenging van de transfer zal als bewijs van betaling gelden.

 8. Internationaal wordt een LDT gezien als regionaal team. Dit betekent dat vanaf 2012 er alleen nog KNWU licentiehouders worden toegestaan in deze teams. (zie artikel 1.1.045 en 1.1.045.01)

Deze reglementen zijn terug te vinden bi de reglementen onder Titel 1: Algemene Organisatie van de wielersport. 

Financiële voorwaarden 2022

Aan de volgende financiële voorwaarden dient te worden voldaan:  

 • Jaarlijkse KNWU-afdracht volgens de vastgestelde tarieven 2022, voor Landelijke teams: € 191,- .
  Plus voor elke gecontracteerde renner een afdracht (volgens de vastgestelde tarieven voor Landelijke teams): € 62,- .
 • Voor een wijziging in de samenstelling van een LDT na 1 maart worden naast de renner afdracht, administratiekosten ter hoogte van € 40,- in rekening gebracht.
 • Voor renners die eerder een licentie aangevraagd hebben dan het team geregistreerd is waardoor de teamnaam niet op de licentie staat worden vanaf 1 januari administratiekosten van € 17,50 per licentie in rekening gebracht om de licentie aan te passen.  
 • Eliterenners met contract dienen te voldoen aan de in artikel 1.1.038.11 van het Reglement van de Wielersport gestelde eisen.
 • Teams die door middel van de licentieaanvraag (intentieverklaring) in MijnKNWU aangeven in 2022 LDT te worden zijn verplicht € 183,- af te dragen bij deze initiële aanvragen. Voor deze afdrachten zullen facturen worden gestuurd naar de financieel verantwoordelijke rechtspersoon.

De meest recente tarieven staan hier: Tarieven KNWU‍.

Verzekering

De KNWU-licentiehouders zijn via hun licentie verzekerd voor:

 • ongevallen
 • rechtsbijstand
 • aansprakelijkheid

Zie voor uitgebreide informatie deze pagina: Verzekeringen leden en licentiehouders.

Delete

Let op!

Wij vragen jullie extra aandacht voor de repatriëringsverzekering (medisch vervoer van een renner/ster in buitenland terug naar Nederland). Denk eraan dat in veel gevallen verzekeringsmaatschappijen wedstrijdsport uitsluiten.

Benodigde documenten

De initiële registratie (december 2021) bestaat uit:

 • Aanmaken/bijwerken account voor team in MijnKNWU.  
 • Identiteit van de financieel rechtspersoon 

De definitieve registratie (voor 1 januari 2022) bestaat uit:

 • Lijst van het gelicentieerd technische kader (ploegleider(s), soigneurs, trainer, mecaniciens) invoeren in MijnKNWU (niet meer via een excel lijst).
 • Lijst van renners die onder contract staan invoeren via MijnKNWU (en niet meer via een excel lijst).
 • Een voorbeeld van het sponsorshirt digitaal sturen naar teamregistratie@knwu.nl.
 • Originele contracten tussen het team en de renners / het kader. Een voorbeeld kun je hieronder downloaden:

Aanvraag teamregistratie

Hoe je je als nieuw team kunt aanmelden, als bestaand team de teamregistratie kunt beheren en welke stappen nodig zijn voordat je de teamlicentie kunt aanvragen staat uitgelegd in deze handleiding: Teamregistratie LDT team.

Delete

Let op!

Een teamlicentie vraag je elk jaar opnieuw aan.

Pas na de bevestiging van de aanvraag van de teamlicentie kunnen de renners en begeleiders hun licentie aanvragen! Wanneer men dit toch eerder doet ontbreekt vervolgens de naam van het team op de licentiepas.

Inschrijving en bijdrage

De status van het LDT is aan te vragen bij de KNWU. Hiervoor moet men voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld door de KNWU.

Bij het indienen van de registratieaanvraag wordt de selectie/ploeg geacht de inhoud van de Statuten en Reglementen van de KNWU te kennen, hiernaar te handelen en zich op de hoogte te houden van wijzigingen en/of aanvullingen.

Vragen

Voor vragen over de teamregistratie kun je een bericht sturen naar teamregistratie@knwu.nl.