Sportiviteit op de club

Laatste update: September 12th, 2021

Iedere week beleef je samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport. Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de sfeer op en rond het veld, baan of bad prima, maar zo nu en dan komt helaas ook ongewenst gedrag en soms zelfs agressie of geweld voor. De sportiviteit op de club is dan ver te zoeken.

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportclubs, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn.

Cursussen en trajecten

In het kader van ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ zijn een aantal cursussen en trajecten ontworpen waarmee clubs actief aan de slag kunnen met sportiviteit en respect binnen de club. Hieronder lees je meer over de tools die de KNWU aanbiedt in het kader van ‘Naar een veiliger sportklimaat’.