Koppeling account ouder/voogd met account minderjarige kinderen

Laatste update: November 2nd, 2022

Op deze pagina lees je een uitleg over het veld ouder/voogd bij invoer van minderjarige leden en welke effect deze koppeling heeft. 

Aanmelding nieuwe minderjarige leden

In MijnKNWU heeft elk account een uniek e-mailadres nodig. De uitzondering is voor minderjarigen en daarom is er het veld ouder/voogd bij invoer minderjarige leden.

Veld ouder/voogd

Bij het aanmelden van nieuwe minderjarige leden komt in beeld het veld ouder/voogd. Je vult daar in de roepnaam, achternaam en het e-mailadres van de ouder. Het systeem vergelijkt of er al een MijnKNWU account is voor de ouder met die naam en dat e-mailadres: 

  • Is dat er dan komt er een koppeling tot stand tussen het nieuwe account met lidmaatschap voor het minderjarige kind én het bestaande account van de ouder.

  • Is er nog geen MijnKNWU account voor de ouder, dan maakt het systeem een account zonder lidmaatschap aan (gratis) voor de ouder met de gegevens van het veld ouder/voogd. Er komt een koppeling tot stand tussen het nieuwe account met lidmaatschap voor het minderjarige kind en het nieuwe account voor de ouder zonder lidmaatschap.

  • Wil je meerdere minderjarige leden aanmelden, gebruik dan voor het veld ouder voogd dezelfde gegevens van de ouder (roepnaam, achternaam en e-mailadres), zodat de koppeling naar hetzelfde account van de ouder tot stand komt.  
Delete

Let op!

Er zijn nog accounts van minderjarigen waar het e-mailadres bij het account van het kind zelf staat ingevuld en waar nog geen koppeling is naar een account van een ouder (de oude wijze van invoer). Dat geeft foutmeldingen bij invoer van een nieuw lid (of aanmaken van een account)..Zie Ledenadministratie

E-mailadres bij minderjarige leeg laten  

Wanneer een minderjarige geen eigen e-mailadres heeft of de ouder de voorkeur heeft dat berichten naar het e-mailadres van de ouder gaan, vul je bij het kind zelf geen e-mailadres in en laat je het veld leeg bij de gegevens van het kind.

Wanneer er in een account voor een minderjarige geen e-mailadres staat zal het systeem berichten voor het kind sturen naar het e-mailadres bij het gekoppelde account van de ouder.

Gelijktijdige aanmelding ouder en kind.

Bij invoer van nieuwe leden betreffende een ouder én een kind graag starten met de aanmelding van de ouder. Andersom komt er bij de invoer van de minderjarige een account met de gegevens van het veld ouder/voogd (tenzij er al een account was) en daarna kun je als club bij dat account niet zelf de gegevens aanpassen.Wel kan je de aanmelding doen met het KNWU ID nummer en kan de ouder de gegevens aanvullen bij 'Profiel'. Start je met het aanmelden van de ouder, dan heb je hier geen last van.

Koppeling account ouder en account(s) minderjarige kind(eren)

Wanneer je bent ingelogd op je MijnKNWU account kun je bij 'Instellingen' zien of er een koppeling is tussen een account van een ouder/voogd en het account van een (minderjarig) kind. Zowel de ouder als het kind hebben een eigen MijnKNWU account met eigen inloggegevens. Je kunt niet van het ene account naar het andere account klikken.

Deze koppeling zorgt ervoor dat, wanneer bij het account van het minderjarige kind geen e-mailadres staat, berichten vanuit MijnKNWU gaan naar het e-mailadres van het gekoppeld account van de ouder. Zo kunnen één ouder en meerdere minderjarige kinderen gebruik maken van hetzelfde e-mailadres.
Vul je (naderhand) bij het account van het kind een e-mailadres in, dan worden berichten (voortaan) naar dat e-mailadres gestuurd. De koppeling kun je dan weer verwijderen.

Koppeling later maken

Een koppeling kun je niet alleen maken automatisch bij invoer van leden of bij het aanmaken van een account voor een minderjarige lid, maar ook handmatig bij 'Instellingen'. Neem contact op via service@knwu.nl om alsnog een koppeling te laten maken. Vermeld de namen en de KNWU ID nummers van de ouder en kind(eren). 

Foutief gemaakte koppelingen kunnen ook hersteld worden.

Foutmeldingen bij invoer

Bij foutmeldingen in combinatie met bestaande accounts minderjarigen (nog met oude wijze van invoeren aangemaakt) kunnen wij een kleine aanpassing maken bij het e-mailadres, zodat  alsnog wel de invoer gedaan kan worden. Achteraf maken wij dan nog een koppeling naar dezelfde ouder en halen bij het bestaande account van de minderjarige het veld e-mailadres leeg.
Zie de uitleg bij Ledenadministratie‍ 

E-mailadres dubbel in gebruik

Het kan zijn dat je een foutmelding krijgt over meerdere accounts op hetzelfde e-mailadres wanneer je probeert in te loggen of kiest voor 'Wachtwoord vergeten'. Het is dan niet mogelijk om een bericht voor wachtwoordwijziging te versturen. Zie de uitleg bij Inloggen MijnKNWU & wachtwoordwijziging‍.

Dubbel MijnKNWU account

Is er per ongelijk een dubbel account aangemaakt (bijvoorbeeld bij testen alternatieven)? Neem dan contact op met service@knwu.nl en laat weten met welke gegevens je invoer hebt gedaan, zodat we de accounts erbij kunnen zoeken. Met behulp van samenvoegen kunnen dit herstellen. 

Koppeling naar het eigen account.

Bij onjuiste invullen van de velden bij invoer óf achteraf door aanpassing gegevens Profiel ouder naar gegevens kind kan er een koppeling ontstaan van het account van de minderjarige naar een ander account van de minderjarige. Dit is te herstellen. Neem contact op via service@knwu.nl en stuur de benodigde gegevens mee.

Delete

Let op!

Een account is geen lidmaatschap. Het aanmaken van een account in MijnKNWU is gratis.