Toelichting dag-startlicentie voor organisatoren

Laatste update: February 6th, 2022

In dit artikel staat informatie betreffende het aanmaken van een evenement en de opties met betrekking tot het innen van inschrijfgeld en bedragen voor dag-lidmaatschap en dag-startlicentie.

Inschrijving & dag-startlicentie (en dag-lidmaatschap)

In de handleiding Dag-startlicentie en dag-lidmaatschap‍ staat uitleg voor renners. Belangrijke punten worden hier herhaald.

Aanvraag dag-startlicentie door renners kan ...

  • gelijktijdig bij inschrijving via MijnKNWU op een evenement/wedstrijd (dus niet 'los' verkrijgbaar)
  • wanneer de wedstrijd waar men op inschrijft open staat voor startlicenties
  • mits diegene géén startlicentie of andere wedstrijdlicentie heeft

Als dat het geval is zal diegene de optie 'dag-startlicentie' in beeld krijgen met een totaalbedrag voor inschrijving en het bedrag voor de dag-startlicentie. Afhankelijk van de ingestelde betalingswijze wordt dit gelijk bij inschrijving of ter plekke betaald.

Is iemand ook geen lid, dan wordt ook een bedrag voor dag-lidmaatschap in rekening gebracht. Dat bedrag is dan opgenomen in het totaalbedrag wat in beeld komt voorafgaand aan de inschrijving. Heeft iemand daarnaast nog geen MijnKNWU account dan kan er een account zonder lidmaatschap worden geregistreerd. Hier kun je de link vinden voor registreren.

Inschrijfopties & betalingsopties  

In de handleiding Evenementenbeheer‍ staat de uitleg hoe je kunt instellen of inschrijving verloopt via MijnKNWU of via externe inschrijving. Vervolgens heb je als organisator de keuze om wanneer inschrijving via MijnKNWU verloopt ook de betaling via MijnKNWU te laten verlopen. Hieronder staan drie opties:

Inschrijving via MijnKNWU en betaling bij inschrijving

Zodra je als organisator de betaling instelt via 'MijnKNWU' zal degene die inschrijft direct bij inschrijving moeten betalen via de betaalmodule. Gaat het om een wedstrijd die open staat voor startlicenties en heeft iemand geen startlicentie (en geen andere wedstrijdlicentie), dan zal het inschrijfgeld plus het bedrag voor de dag-startlicentie betaald moeten worden. Zonder lidmaatschap zal ook een bedrag voor dag-lidmaatschap daarbij in rekening worden gebracht.

Wordt er ter plekke nog ingeschreven via de inschrijftafel en niet via MijnKNWU (en dus geen betaling via MijnKNWU), dan dien je als organisator het totaalbedrag ter plekke te innen. Op basis van de geüploade uitslag wordt voor personen die niet over de juiste licentie beschikken de dag-startlicentie door de KNWU in rekening gebracht aan de organisator.   

De annuleringsvoorwaarden dien je als organisator vooraf in te stellen om te bepalen wat er gebeurt met de door de deelnemer betaalde inschrijfgelden bij afmelding of onverhoopt niet doorgaan van het evenement. 

Indien betaling vooraf via MijnKNWU is verlopen zal bij annulering van of bij een wedstrijd het bedrag van dag-startlicentie (en dag-lidmaatschap indien van toepassing) worden terugbetaald.

Delete

Ter info

Je kunt ook ervoor kiezen de inschrijving voor de wedstrijden te laten verlopen door in te schrijven in MijnKNWU via de eigen website met MijnKNWU module. Dit is met name handig wanneer je verwacht dat er veel deelnemers zijn die (nog) geen MijnKNWU account hebben of bij voorkeur inschrijven via de website van de organisator. Bij deze variant krijgt de persoon gelijk de optie om een account aan te maken en hoeft deze stap niet vooraf te worden gedaan. Klik hier voor een handleiding.

Inschrijving via MijnKNWU en betaling ter plekke

Kies je als organisator om betaling niet via MijnKNWU te laten verlopen dan dien je als organisator het bedrag voor dag-startlicentie (en eventueel dag-lidmaatschap) in combinatie met het inschrijfgeld ter plekke te innen. Je kunt het bedrag onder andere via de check-in app te raadplegen. Het wordt ook getoond per individuele renner in de deelnemerslijst onder het kopje 'te betalen' bij iedere afzonderlijke categorie.

Je kunt ook kiezen om een rekeningnummer te vermelden bij 'Opmerking van organisator'. Voeg dan een tweede keer dat item toe onder het tabblad 'Organisatie'. Zie Evenement beheren en bewerken (klik dan hier).

Je kunt ervoor kiezen de inschrijving voor de wedstrijden te laten verlopen, door in te schrijven in MijnKNWU via de eigen website met MijnKNWU module. Dit is met name handig wanneer je verwacht dat er veel deelnemers zijn die (nog) geen MijnKNWU account hebben of bij voorkeur inschrijven via de website van de organisator. Bij deze variant krijgt de persoon gelijk de optie bij inschrijving om een account aan te maken. Klik hier voor een handleiding.

Op basis van de geüploade uitslag wordt voor personen die niet over de juiste licentie beschikken de dag-startlicentie door de KNWU in rekening gebracht aan de organisator.

Externe inschrijving

Heb je als organisator gekozen voor externe inschrijving (dus buiten MijnKNWU om) dan ben je als organisator zelf verantwoordelijk voor verwerking van dag-startlicenties (en dag-lidmaatschap) en is het aan jou als organisator om het bedrag daarvoor zelf in rekening te brengen (te innen) bij de deelnemers..

Op basis van de geüploade uitslag wordt voor personen die niet over de juiste licentie beschikken de dag-startlicentie door de KNWU in rekening gebracht aan de organisator.