Opgestelde juryleden berichten als organisator

Laatste update: March 17th, 2022

In dit artikel staat uitleg hoe je als organisator in contact kunt komen met de opgestelde juryleden.

Juryopstelling raadplegen

Bekijk via MijnKNWU bij het evenement de juryopstelling bij 'Jury Samenstelling'. Voor een uitgebreide uitleg zie Jurysamenstelling raadplegen & bevestigen.

Mailen opgestelde juryleden m.b.t. gegevens MijnKNWU

Het kan nodig zijn om als organisator een bericht te sturen aan de bij een evenement opgestelde juryleden.

Sturen mail of bericht

Dit gaat als volgt:

Delete

Alleen personen die zijn toegevoegd als 'contactpersoon' kunnen dit doen (uitleg zie hieronder)

 • Log in op MijnKNWU
 • Klik op de naam van je organisatie
 • Ga naar 'Evenementen'
 • Klik op de naam van het evenement
 • Ga naar 'Jury Samenstelling'
 • Klik rechts onderaan bij 'Bericht' en er komen twee opties in beeld:

  • Wil je de geadresseerde beheren of een bijlage toevoegen?
   Kies dan voor 'Verstuur juryleden een e-mail' en dan opent er een bericht in Outlook.
   Je kunt geadresseerden beheren (dus de adressen verwijderen van juryleden waarvoor het bericht niet bestemd is). En je kunt een bijlage toevoegen. Volg de reguliere werkwijze met het werken in Outlook.

  • Wil je een bericht zonder bijlage versturen aan álle juryleden?
   Dan kun je gebruik maken van ''Verstuur juryleden een bericht' en gelijk een bericht typen. Is dat compleet dan kies je voor 'Versturen'.

Contact persoon toevoegen 

Je kunt als organisator bij een evenement alleen iemand toevoegen als die persoon ook lid is in MijnKNWU van de organisatie.

 • Ga naar de Evenementenregistratie en zoek het evenement op
 • Klik op het tabblad 'Organisatie'
 • Kies voor 'Toevoegen' en er klapt een keuzescherm uit
 • Kies daar voor 'Contactpersoon toevoegen' 

 • Type de naam en klik als de juiste naam vervolgens als keuze in beeld komt
  Is iemand nog geen lid in MijnKNWU van de organisator dan komt de naam niet in beeld.
 • Vul zo nodig een alternatief e-mailadres in (anders dan in het persoonlijke MijnKNWU account)
 • Klik op Toevoegen