Tevredenheidsonderzoek

Laatste update: November 8th, 2021

In het voorjaar van 2017 is er in opdracht van de KNWU een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in het kader van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Er is een herhaling geweest in 2019.

Hieronder kun je de Factsheets downloaden waar de specifieke onderzoeksuitkomsten van de KNWU gepresenteerd staan. 

Wielersport 2017 (factsheets)

Wielersport 2019 (factsheets)

Trendcijfers

Omdat de KNWU vanaf 2009 een tevredenheidsonderzoek uitvoert zijn er trendcijfers zichtbaar; er zijn metingen gedaan in 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 en 2017. Van de totale onderzoeksgroep (de overige 15 sporten) is uitsluitend het meest recente cijfer gepresenteerd (2017).

Verenigingsscheidsrechters/ -juryleden

In de Factsheets zijn ook de verenigingsscheidsrechters/-juryleden meegenomen in de analyses, mits deze door de bond zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. In de ‘totaalrapportage’ zijn deze verenigingsscheidsrechters/-juryleden uitgesloten om de vergelijkbaarheid van de onderzoeksuitkomsten te waarborgen. Niet iedere bond heeft deze groep namelijk uitgenodigd deel te nemen