Meest gestelde vragen over facturen

Laatste update: April 13th, 2022

Op deze pagina lees je de meest gestelde vragen met antwoorden over facturen en MijnKNWU.

 1. Waar kan je je facturen vinden in MijnKNWU?
  Ga naar 'Mijn account' en klik bij 'Facturen' en je ziet een overzicht met facturen op datum, met factuurnummer en bedrag.

 2. Hoe kan je zien wat de reden is van een factuur?
  Op het factuurnummer kun je klikken voor een korte omschrijving.

  De volledige gegevens kun je vinden door te klikken op 'Download' achteraan de regel met de factuur. Kies voor 'Openen' en de factuur krijg je als pdf-bestand in beeld. Je ziet in beeld naam en factuuradres, factuurnummer, factuurdatum, debiteurnumer, betaalmethode en status. En daaronder product en prijs. De factuur kun je printen en/of verzenden.

  Staat er bij betaalwijze 'Incasso' op de factuur (dan heb je bij 'Instellingen' dit ingesteld in MijnKNWU) en zal het bedrag worden geïnd.

 3. Wat is een nulfactuur?
  De naam zegt het al. Het is een factuur met als bedrag 'nul' euro. Deze worden per 2022 niet meer per e-mail verstuurd, maar kun je wel zien in MijnKNWU bij 'Facturen'.

 4. Wat is een creditnota?
  Wanneer een reeds gefactureerd bedrag niet meer verschuldigd is of gecorrigeerd moet worden kan er een creditnota worden aangemaakt en verstuurd ter correctie. Er staat dan een min voor het bedrag. Mocht er al betaald zijn dan zal ook het te corrigeren bedrag worden teruggestort.

 5. Mag je een factuur ook door handmatige overboeking betalen?
  Betalingen door handmatige overboeking worden niet automatisch gekoppeld in MijnKNWU. Dit geeft vertraging en raden wij af. Is dit wel gedaant geval dan kun je contact opnemen via financien@knwu.nl onder vermelding van het factuurnummer, datum van betaling en vanaf welk rekeningnummer het bedrag zou moeten zijn overgemaakt naar de KNWU.

 6. Hoe kan je (alsnog) een factuur betalen?
  Klik bij 'Facturen' op 'Factuur betalen' achteraan de regel van de desbetreffende factuur. Je komt dan (alsnog) in de betaalmodule en kunt deze afronden via iDEAl of dergelijke.

  In MijnKNWU wil status 'concept' zeggen dat betaling nog niet is afgerond. Bijvoorbeeld als je licentieaanvraag nog staat op 'concept'.

 7. Waarom blijft er staan 'Factuur betalen', terwijl je deze factuur heb betaald?
  De verwerking van de betaling in MijnKNWU bij 'Facturen' kan ongeveer 1 á 2 werkdagen in beslag nemen voordat deze komt te staan op 'Factuur betaald'.

  Bij een licentieaanvraag kun je zien dat de betaling is geslaagd doordat er geen status 'concept' meer staat bij de aanvraag maar 'in behandeling' of 'goedgekeurd'. Is het geen licentieaanvraag controleer dan op je afschrift of de betaling al is gedaan. Zo ja, wacht even af en ga niet dubbel betalen. Neem zo nodig eerst contact op via financien@knwu.nl.

 8. Hoe kan je automatische incasso aanzetten in MijnKNWU?
  Ga naar 'Mijn account', naar 'Instellingen' en 'Betaalmethode. Daar kun je je voorkeursbetaalmethode instellen voor lidmaatschappen en aanvullende, doorlopende producten die niet direct afgerekend worden. Kies dan voor 'SEPA Incasso'.

 9. Wanneer krijg je een factuur voor lidmaatschap?
  Heb je je aangemeld voor direct KNWU lidmaatschap dan ontvang je 14 dagen na aanmelding een factuur voor het lidmaatschap van dat kalenderjaar (t/m 31 december). Als je bent aangemeld als clublid vragen we aan de club een afdracht voor jouw clublidmaatschap. Is de aanmelding gedaan in het 4e kwartaal van het jaar dan wordt pas voor het nieuwe kalenderjaar lidmaatschap in rekening gebracht.

  Vervolgens wordt per kalenderjaar een bedrag voor lidmaatschap in rekening gebracht aan het begin van dat jaar.

  Bij meerdere lidmaatschappen in MijnKNWU wordt alleen een afdracht gevraagd voor het lidmaatschap waar 'Primair' bij staat bij 'Lidmaatschap'. Zie de uitleg bij Primair bij Lidmaatschap‍.

 10. Was het bedrag voor lidmaatschap niet inbegrepen bij kaderlicentie?
  Per 2021 wordt lidmaatschap apart gefactureerd van de kaderlicentie. Het bedrag dat in rekening is gebracht bij aanvraag van je kaderlicentie is het tarief voor de licentie zónder lidmaatschap. Zie ook Tarieven KNWU‍. Voor direct KNWU lidmaatschap ontvang je een factuur aan het begin van het jaar. Bij clublidmaatschap ontvangt de club een factuur en gaat de afdracht voor lidmaatschap via de club.
  .
 11. Je ontving een factuur voor lidmaatschap 2022, maar kan je nog opzeggen? 
  Een lidmaatschap loopt een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Wanneer je het lidmaatschap beëindigd tijdens het jaar wordt de einddatum 31 december en kun je nog tot het einde van het jaar gebruik maken van je lidmaatschap. Het lidmaatschap voor dat kalenderjaar ben je nog verschuldigd. Hoe je een opzegging kunt doen lees je bij: Lidmaatschap opzeggen‍.

 12. Hoe gaat facturatie van lidmaatschap bij meerdere lidmaatschappen?
  Je kunt meerdere lidmaatschappen hebben, maar er wordt alleen een afdracht gevraagd voor het lidmaatschap waar 'Primair' bij staat bij 'Lidmaatschap' in MijnKNWU. Zie de uitleg bij Primair bij Lidmaatschap‍.

 13. Wat is 'korting secundair lidmaatschap' op een factuur?
  Bij meerdere lidmaatschappen brengen we alleen lidmaatschap in rekening waar 'Primair' staat bij lidmaatschap. Voor een tweede (of derde) lidmaatschap wordt geen bedrag in rekening gebracht, maar komt er een vermelding 'korting secundair lidmaatschap' te staan op de factuur. Is dat een direct KNWU lidmaatschap dan komt er dus een nulfactuur met die vermelding. Voor clublidmaatschap komt er een vermelding op de totaalfactuur voor clublidmaatschappen aan de club. Zie de uitleg bij Primair bij Lidmaatschap‍.

 14. Hoe gaat facturatie aansluitgeld en lidmaatschap leden aan clubs?
  Lees verder bij Afdracht aansluiting club en ledenafdracht‍.

 15. Hoe gaat facturatie aansluitgeld aan organisatoren?
  Lees verder bij Afdracht aansluiting organisator‍.

 16. Hoe gaat facturatie voor een evenement voor organisatoren?
  Lees verder bij Tussentijdse afrekening en eindafrekening evenement‍.

 17. Hoe gaat facturatie teamlicentie aan teams?
  Voor de teamlicentie wordt betaald bij aanvraag voor dat kalenderjaar en volgt een factuur in MijnKNWU. Afdracht voor renners wordt aan het begin van het jaar gefactureerd. Ieder kwartaal volgt nog een factuur voor toegevoegde renners.

 18. Waarom kan je de facturen voor je club, team en/of organisatie niet inzien?
  Je hebt rechten om de factuur in te zien wanneer je de juiste rol in MijnKNWU hebt bij je club, team en/of organisatie. Lees meer over het instellen hiervan bij Rollen en rechten in MijnKNWU.

 19. Waarom heb je geen bericht ontvangen van een factuur?
  Vanaf 2022 zijn nulfacturen wel zichtbaar bij 'Facturen' in MijnKNWU maar worden deze niet meer per e-mail verstuurd  Voor betalingen die je gelijk bij aanvraag hebt moeten doen volgt ook een factuur bij 'Facturen', maar deze wordt niet alsnog per e-mail verstuurd.

  Facturen die je per e-mailbericht ontvangt worden verstuurd naar het e-mailadres in je MijnKNWU account bij 'Profiel'. Of in geval van minderjarigen zonder eigen e-mailadres in MijnKNWU naar het het e-mailadres van het account van de gekoppelde ouder (zie Koppeling account ouder/voogd met account minderjarige kinderen‍). Controleer en pas het e-mailadres zo nodig zelf aan.

  Voor club, team en organisator zijn rollen en rechten in te stellen zie Rollen en rechten in MijnKNWU en daarbij kan een alternatief e-mailadres worden opgegeven voor de rol. Controleer en laat dit zo nodig door iemand met de juiste rol aanpassen. Personen met een rol kunnen in hun eigen MijnKNWU account instellen welk type berichten vanuit MijnKNWU behorende bij die rol (notificaties) ontvangen worden (schuifje ja/nee) Zie Notificaties beheren‍.

  Berichten kunnen ook komen te staan bij je 'spam' of 'ongewenste mail' en sommige e-mailproviders hebben een beveiliging die berichten vanuit MijnKNWU in eerste instantie blokkeren. Bekijk dan eerst deze beveiliging.

 20. Waar kan je het IBAN-nummer of KvK-nummer van de KNWU vinden?
  Kijk op een factuur in MijnKNWU of klik hier.

 21. Waar kan je de tarieven terugvinden die op je factuur staan?
  Ga naar Tarieven KNWU‍.
  Lees meer over de tariefwijzigingen 2022 in dit nieuwsartikel.

Verder nog vragen?

Staat je antwoord hier niet tussen stuur dan een bericht via financien@knwu.nl onder vermelding van naam, KNWU ID nummer of debiteurnummer, factuurnummer en je vraag. Vermeld indien relevant ook de naam van je club, team of organisatie.