Informatie PCR- en sneltesten

Laatste update: October 14th, 2021

Zoals in de Routekaart wielersport staat beschreven moeten deelnemers en begeleiders in scenario C en D getest worden voorafgaand aan de wedstrijd. Bij nationale wedstrijden moet ten minste een negatieve uitslag van een sneltest overlegd kunnen worden. PCR-testen worden gebruikt voor internationale wedstrijden op UCI-kalender. Deze testen dienen zes én drie dagen (72 uur) voorafgaand aan de wedstrijd te worden afgenomen.

In het onderstaande document staat hoe je als club of organisator aan testen voor een evenement kunt komen.

Meer informatie 
In dit artikel Opstarten wielerwedstrijden in coronatijd‍ wordt beschreven wat er in elke fase mogelijk is op het gebied van wedstrijden. Het is gericht op kleine(re) organisatoren in alle wielerdisciplines en geeft aan waar je allemaal aan moet denken wanneer je een wedstrijd wil organiseren.

Het artikel Routekaart wielerwedstrijden in coronatijdis gericht op wegwedstrijden. Daarin wordt beschreven wat er per fase mogelijk is en wat je als organisator moet regelen.